1. 1366-AP215/11-A(Kompetansenøkkelen Introduksjon)

    # vimeo.com/295017634 Uploaded 11 Views 0 Comments

Visma Kompetansenøkkelen

Visma SmartSkill PRO

Visma Kompetansenøkkelen er skolens beste verktøy for å ha god kontroll og styring på lærernes formelle godkjente kompetanse i henhold til loven.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.