1. موضوع: کرد خود ایران است
  مهمانان برنامه: حسین خلیفه
  روشنک آسترکی
  صادق زیباکلام
  و سیروان منصوری

  # vimeo.com/789549165 Uploaded 12 Views 0 Comments
 2. موضوع: اعتراضات سراسری از زاهدان تا تهران
  مهمانان برنامه: سرور کسمایی
  عبدالستار دوشوکی
  بهراد توکلی
  و ناصر اعتمادی

  # vimeo.com/789547825 Uploaded 2 Views 0 Comments
 3. موضوع: پیامدهای سرکوب مردم ایران و مشارکت جنگی با روسیه
  مهمانان برنامه: جورج هارونیان
  لیلی پورزند
  احمد وخشیته
  حسن نایب هاشم

  # vimeo.com/789547439 Uploaded 1 Views 0 Comments
 4. موضوع: آیا جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی است؟
  مهمانان: محمد مقیمی
  عیسی خان حاتمی
  نورالدین پیرمؤذن
  و فروغ کنعانی

  # vimeo.com/789547054 Uploaded 3 Views 0 Comments
 5. موضوع: از سرکوب مردم معترض در ایران تا مشارکت جنگی با روسیه در اوکراین
  مهمانان: عطا هودشتیان
  احمد وخشیته
  حسین علیزاده
  و امین سوفیامهر

  # vimeo.com/789546656 Uploaded 4 Views 0 Comments

Shatranj

ATV Live

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.