Pastor Øyvind Valvik talte på kveldsmøtet søndag 23. februar 2014 om betydningen av å grunne på Guds Ord

# vimeo.com/87512870 Uploaded 107 Plays 0 Comments

Follow

Filadelfia Kristiansand

Filadelfia Kristiansand PRO

Video og Radioprogram fra Filadelfia Kristiansand. Det aller meste kan fritt lastes ned og distribueres videre, men ikke selges videre. Vi ber om at alt som brukes fra oss referes tilbake til oss med link.

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.