1. میهمانان برنامه: دکتر الهیار کنگرلو - احمد پورمندی

  # vimeo.com/536976698 Uploaded 32 Views 0 Comments
 2. میهمانان برنامه: دکتر عبد الستار دوشوکی - حمید آصفی

  # vimeo.com/536895761 Uploaded 20 Views 0 Comments
 3. میهمانان برنامه: درسا بی‌ آزار - شعله پاکروان

  # vimeo.com/536512482 Uploaded 37 Views 0 Comments
 4. میهمان برنامه: بهروز ستوده

  # vimeo.com/536083540 Uploaded 36 Views 0 Comments
 5. میهمانان برنامه: علیرضا اردبیلی - امین کرد - محمد رضا حیدری

  # vimeo.com/534527552 Uploaded 61 Views 0 Comments

Ramze Pirouzi

ATV Live PRO

Browse This Channel

Shout Box

 • Mohammad Reza Shahab

  استاد گرامی برنامه های شما که بسیار آموزتده وارزشمند است را مرتب دنبال میکنم ولی بدون تعارف بگویم از این برنامه چیزی درک نکردم .باز هم شما ممنونم که با تلاش کم نظیر خود این
  -شهاببرنامه را تابحال ادامه داده اید. با سپاس

  by Mohammad Reza Shahab

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.