1. # vimeo.com/54007325 Uploaded 143 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
  2. # vimeo.com/54007326 Uploaded 74 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
  3. Her er Funkenhausers reklamefilmer for Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Bates United AS

    Filmene retter seg mot unge og førstegangsstemmende med viktig informasjon rundt valget og om hvordan man avgir sin stemme. Funkenhauser med Bård Tufte Johansen som skuespiller og Harald Eia som regissør.

    # vimeo.com/28865733 Uploaded 693 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Funkenhauser - Oppdragsfilm

Feelgood Scene Film and TV PRO

Videos for inspiration for our work at Funkenhauser

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels