انقلاب در میزکار نام پروژه جدید آزمایشگاه ابداعات هاروارد هست که میز کار را از 35 سال پیش تاکنون شبیه سازی و تفاوت آنها را در قالب تصویر نشان داده است. این آزمایشگاه با نشان دادن اقلامی که در سال 1980 روی میز کار قرار داشت نظیر فاکس، کاغذ یادداشت، دوریبن عکاسی و ... و پیشرفت تکنولوژی و حذف همه تکنولوژی های قدیمی در لپ تاپ و موبایل این پروژه را نشان داده است.

More Information: http://1freeman.net/the-evolution-of-the-desk/

# vimeo.com/107980013 Uploaded 34 Plays 0 Comments

Follow

1FreeMan.Net یک آزاداندیش

Alireza Ch

To Be a Professional, You Must see a Professional...
http://1FreeMan.Net

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.