Nokia 808 - Pure View & Nokia N8

Nokia 808 - Pure View & Nokia N8

andree O.

In your possession is a Nokia N8? Show us what is possible with it. Anywhere, any time, any place, on this beautiful world ... HERE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In deinem Besitz ist…


+ More

In your possession is a Nokia N8? Show us what is possible with it. Anywhere, any time, any place, on this beautiful world ... HERE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In deinem Besitz ist eine Nokia N8 ? Zeige uns was damit möglich ist . Überall, zu jeder Zeit ,an jedem Ort, auf dieser schönen Welt ... HIER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
अपने कब्जे में एक N8 नोकिया है? हमें दिखाना क्या यह संभव है के साथ. कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी जगह, इस खूबसूरत दुनिया पर ... यहाँ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En votre possession est un Nokia N8? Montrez-nous ce qui est possible avec elle. N'importe où, n'importe quand, n'importe où, sur ce beau monde ... ICI
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En su posesión es un Nokia N8? Nos muestran lo que es posible con ella. En cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier lugar, en este mundo tan hermoso ... AQUÍ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W naszym posiadaniu jest Nokia N8? Pokaż nam, co jest możliwe z nim. Dowolnym miejscu i czasie, w dowolnym miejscu, na ten piękny świat ... TUTAJ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В вашем распоряжении есть Nokia N8? Покажите нам, что возможно с ним. Anywhere, в любое время, в любом месте, в этот прекрасный мир ... ЗДЕСЬ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In jou besit is 'n Nokia N8? Wys vir ons wat moontlik is met dit. Enige plek, enige tyd, enige plek, op hierdie pragtige wêreld ... HIER
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Në posedim tuaj është një Nokia N8? Të na tregojë çfarë është e mundur me të. Kudo, në çdo kohë, çdo vend, në këtë botë të bukur ... KETU
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
في يدك هي نوكيا N8؟ تبين لنا ما هو ممكن معها. في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان ، في هذا العالم الجميل... هنا
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ձեր տիրապետման է Nokia N8. Ցույց տալ մեզ այն, ինչ հնարավոր է դրա հետ. Ամենուր, ցանկացած պահի, ցանկացած տեղ, այս գեղեցիկ աշխարհը ... HERE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
בשנת החזקה שלך הוא נוקיה N8? תראה לנו מה אפשרי עם זה. בכל מקום, בכל
עת, בכל מקום, על העולם הזה יפה ... כאן
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
אין אייער פאַרמעגן איז אַ נאָקיאַ נ8? ווייַזן אונדז וואָס איז מעגלעך מיט אים.
ערגעץ, קיין צייַט, קיין פּלאַץ, אויף דעם שיין וועלט ... דאָ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trong sở hữu của bạn là Nokia N8? Hiện chúng tôi những gì có thể với nó. Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, bất kỳ nơi nào, trên thế giới này đẹp ... TẠI ĐÂY

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.