1. آیا مقامات ایرانی در رابطه با طرح ترور سفیر عربستان سعودی دست دارند
  آیا طرح این اتهام آغاز دوره ای جدید در مناسبات مابین دو کشور است

  # vimeo.com/30744378 Uploaded 55 Plays 0 Comments
 2. صحبتی پیرامون اوضاع در لیبی و کشتن وحشیانه قذافی و اوضاع سیاسی در ایران

  # vimeo.com/31207810 Uploaded 51 Plays 0 Comments
 3. به زبان ساده خانم کلینگتون به اپوزیسیون ایرانی چه می گویند
  چگونه سیاست اوباما طی دو سال گذشته تغییر کرد
  عوامل موثر در چرخش این سیاست چه بودند
  براندازی و تغییر در نظام اسلامی چگونه و توسط کی

  # vimeo.com/31313667 Uploaded 86 Plays 0 Comments
 4. نگاهی به احتمال حمله نظامی و پی آمدهای آن
  اپوزیسیون و حمله نظامی
  جایگاه اپوزیسیون در تقابل میان جمهوری اسلامی و غرب و اسرائیل
  انتخابات و احتمال اوج گیری درگیری میان جناح های قدرت در حکومت اسلامی و اشکال احتمالی این تقابل

  # vimeo.com/32052488 Uploaded 79 Plays 1 Comment

تحلیل از اوضاع سیاسی توسط رضا فانی یزدی

rezafani

گفتگو های هفتگی با سعید بهبهانی در تلویزیون میهن در رابطه با اوضاع سیاسی در ایران

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.