1. 07 Nisan 2013 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsümüzde, oturum başkanlığını İ.Ü. Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdulkadir Donuk hocamızın yaptığı ve Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nurettin Hatunoğlu, gazeteci-yazar Naci Yengin ve son Buhara Han’ının oğlu Abdülkebir Yüce’nin konuşmacı oldukları “Âlim Han ve Türkistan’da Son Türk Devleti” başlıklı bir konferans düzenledik.

  Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızın açış konuşması ve toplantının hazırlanmasında büyük desteği olan Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekber Yassa’nın teşekkür konuşmasının ardından söz alan Prof. Dr. Abdulkadir hocamız, toplantının mahiyetini ve çerçevesini ortaya koyarak, sırasıyla konuşmacılara söz verdi. Türkistan’da Son Türk Devleti Buhara Emirliği ve Âlim Han adlı eserin de yazarı olan Sayın Hatunoğlu, slaytlarla desteklediği konuşmasında, adı geçen eserinin hazırlanma süreci ve Âlim Han hakkındaki bilgi ve görüşlerini ortaya koydu. İkinci sırada söz alan Sayın Yengin, Âlim Han sülalesinin Buhara’dan Türkiye’ye yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi. Son olarak söz alan Âlim Han’ın en küçük oğlu Aldulkebir Yüce, ülkesini terk etmek zorunda kalan bir hanın soyundan gelmenin ailesine yaşattıklarını, hazin kesitlerle ortaya koyarak, yüzlerinin ancak Türkiye’de güldüğünü vurguladı.

  Sonuç olarak, oturumda belgeler ve tanıklara dayanılarak anlatılanlardan, tarihte yaşananları bugünün ölçüleriyle değerlendirmenin bizi tarihî yanılgılara düşüreceği; Âlim Han’ın, yaşadığı zamanın şartları içerisinde milleti ve devleti için yapılması gereken ne ise, onu elinden geldiğince yapmaya çalıştığı düşüncesi ortaya çıktı.
  Program sonunda Türkistanlılar Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından Türkistan pilavı ikram edildi. Âlim Hanımızın ruhu şad olsun, Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın, milletimize ve devletimize zeval vermesin…

  # vimeo.com/40102306 Uploaded 353 Plays 0 Comments
 2. 03 Nisan 2010 Cumartesi günü, Turan Kültür Merkezimizde, “ülkücü.org” internet sitesi yönetmeni ve İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi öğretim görevlilerinden Dr. Muhsin Kadıoğlu, Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Turan Yazgan ile bir sohbet gerçekleştirdi. Sayın Kadıoğlu’nun, Turan Hocamızın şahsı ve kurarak 1980’den beri başkanlığını yaptığı Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı aracılığıyla yürüttüğü bilim, eğitim ve kültür çalışmaları bağlamındaki sorularını, Turan Hocamız, sohbetin havasına uygun bir şekilde etraflıca cevaplandırdı. Dinleyicilerimiz de zaman zaman soruları ve açıklamalarıyla sohbete dahil oldular.

  # vimeo.com/39933262 Uploaded 108 Plays 0 Comments
 3. 13 Mart 2010 Cumartesi günü, Turan Kültür Merkezimizde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Anabilimdalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayten Altıntaş Hanımefendi, “İstiklâl Harbimizde Hekimler” başlığı altında bir konuşma yaptı. Sayın Altıntaş Hocamız, 14 Mart Türk Tıp Bayramı’nın yıldönümü bağlamında, yaptığı konuşmasında, II. Mahmut'un 14 Mart 1827'de açtığı Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane talebelerinin, Birinci Dünya Savaşı’nda İngilizlerin İstanbul’u işgaliyle başlayan, İstiklâl Savaşımızın zafere ulaşması ve İngilizlerin, Atatürk’ün tabiriyle “Geldikleri gibi giderler !” sözünün gerçekleşmesine kadarki süreçte yaptıkları destansı mücadelelerini, hazırladığı mükemmel bir sunum desteğinde ve İstiklal Şavaşı yıllarındaki bir tıbbiyelinin heyecanıyla dinleyicilerimize aktardı.

  # vimeo.com/39959680 Uploaded 35 Plays 0 Comments
 4. 31 Mayıs 2012 Cumartesi günü Turan Kültür Merkezi Süleymaniye kürsümüzde RUBASAM (Rumeli Balkan Stratejik Araştırmaları Merkezi ) Müdürü Özcan Pehlivanoğlu, "Balkan Savaşları'nın 100. Yıldönümü ve Balkanlarda Türk Katliamı" başlığı altında bir konferans verdi.

  Sayın Pehlivanoğlu, konuşmasında, şu an bile nüfusunun yüzde yirmi beşi Türk olan Balkanların, Türkiye ve Türklük kavramları çerçevesinde değerlendirildiğinde en az Anadolu ve Ortadoğu coğrafyası kadar, binlerce yıllık Türk ülkesi olduğunu belirtti. Bizim tarihî ve demografik gerçeklerden haberi olmayan bir kısım çevrelerimiz, Türkleri ne kadar bugünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine hapsetmeye çalışsa da, uzak yakın tarihteki ve coğrafyadaki delillerin, belgelerin "Türkiye" adının Balkanlar da dâhil olmak üzere çok daha geniş bir coğrafya için asırlardır kullanıldığı gösterdiğini ifade eden Pehlivanoğlu, 100 yıl öncesine kadar Balkanlarda egemen olan Türklerin, 1911 – 1912 Balkan Savaşları sürecinde büyük katliamlar yaşadıklarını, bunun sebeplerinin unutulmaması gerektiğini, aksi takdirde tarihin dersini ve tedbirini almayanlar için tekerrür edeceğini, vahim neticeler doğuracağını vurguladı.
  Toplantı sonunda, başta RUBASAM olmak üzere, RUBAKAD, Eyüp Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bağcılar Rumeli – Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Rumeli Balkan Federasyonu, Türkeli Yardımlaşma Derneği ve Pirlepeliler Kültür ve Dayanışma Derneği Vakıf Başkanımız Prof. Dr. Turan Yazgan'a, Türk milletine hizmetlerinden dolayı birer plâket verdiler. Sayın Özcan Pehlivanoğlu ile adı geçen derneklerin saygıdeğer yöneticilerine ve mensuplarına şükranlarımızı arz ediyoruz.

  # vimeo.com/39718582 Uploaded 307 Plays 0 Comments
 5. 10 Nisan 2010 Cumartesi günü, Turan Kültür Merkezimizde, eczacı ve araştırmacı Celal Öcal Beyefendi “Şahadetinin 91 Yıldönümünde, Aile Arşivi Belgeleriyle Milli Şehit Mehmet Kemal Bey” başlıklı bir konuşma yaptı. Sayın Öcal, Kemal Beyin çocuklarının aile dostu olması bağlamında elde ettiği bilgi ve belgelerden de yararlanarak hazırladığı bir sunum desteğiyle yaptığı konuşmasında, Kemal Beyin hazin, fakat şerefli şahadetinin sahnelerini canlandırarak, bir taraftan bizlere duygulu anlar yaşatırken, bir taraftan da gaflet ve dalaletleriyle düşmana fırsat veren milletimizin, bir düştüğü çukura bir daha düşmemesi gerektiği hususunda bizleri ikaz etti.

  # vimeo.com/39694099 Uploaded 51 Plays 0 Comments

Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları

Türk Dünyası Araştırmaları

Turan Kültür Merkezi Süleymaniye Kürsüsü Konuşmaları

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.