1. V predkriznih letih je bila financializacija ključna značilnost vzhodnoevropskih modelov akumulacije. Na zadolževanju sloneča potrošnja, nepremičninski baloni in privatizacija sistemov socialne varnosti so bile ključne značilnosti financializacije v tej regiji. Tako banke (večinoma v lasti zahodnoevropskega kapitala) kot domače finančne skupine so bili ključni igralci financializacije. Politike v smeri financializacije so spodbujale tudi mednarodne finančne institucije, Evropska unija, nacionalne vlade in neoliberalni možganski trusti.

  Medtem ko je vidno vlogo igrala tudi v bolj izvozno usmerjenih višegrajskih državah (Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška) in Sloveniji, pa je bila financializacija glavni temelj razvojnih strategij držav Baltika in jugovzhodne Evrope. V slednji skupini so bile glavne značilnosti financializacije hitro naraščajoči domači dolgovi, denominirani v evrih in švicarskih frankih. Togi in precenjeni menjalni tečaji so bili glavni politični temelj, ki je podpiral ta tip odvisne financializacije. Precenjeni menjalni tečaji so dajali prednost uvozu in kaznovali domačo proizvodnjo.

  Izsušitev finančnih tokov je imela uničujoč učinek na Madžarsko ter države Baltika in jugovzhodne Evrope. Vlade teh držav so z namenom preprečitve razvrednotenja svojih valut posvojile ultraortodoksne politike. Zadolženi srednji sloj je podprl to strategijo ekonomske politike. Prvi odzivi v ostalih višegrajskih državah in Sloveniji so bili bolj dvoumni, čeprav lahko opazimo znatno poglobitev neoliberalnih politik tudi v teh državah.

  Dr. Joachim Becker je profesor ekonomije na Univerzi na Dunaju. Raziskovalno in pedagoško se ukvarja s politično ekonomijo, teorijo regulacije, mednarodnim razvojem in regionalno integracijo.

  http://dpu.mirovni-institut.si/index.php
  MSU povezave:
  https://www.facebook.com/mismouniverza
  http://mismouniverza.org/

  # vimeo.com/33755026 Uploaded 308 Plays 0 Comments
 2. Dr. Bogomir Kovač je redni profesor na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Predava temelje ekonomije, ekonomsko filozofijo, ekonomiko okolja in institucionalno ekonomijo. Širši javnosti je znan po svojih časopisnih komentarjih.

  Financializacija ekonomskega sistema, neoliberalna ekonomska politika in politično ekonomsko reševanje sodobne družbene krize

  Financializacija je nov fenomen, če gledamo njegovo širitev (globalni trgi) in globino (privatizacija javne sfere). Finančni kapitalizem je prevladujoča značilnost XX. stoletja, financializacija pomeni usoden vpliv finančnih tokov za reprodukcijo vseh treh temeljnih institucij tržne družbe. Finance so tako prevladale v zgodovini dolgih valov in vsakdanjega življenja (Braudel),čeprav je finančna ekonomija temelj nestabilnosti tržne družbe (Minsky), Toda denarni in kreditni sistem so del normalnega delovanja trga, celo njegove socialne kohezivnosti. Ekonomska ideologija svobodnih trgov je iz tega naredila mitologijo, vero in prepričanje v neomejeno finančno pospeševanje rasti (denar ex nihilo) in obvladovanja tveganj (z izvedenimi finančnimi papirji). Financializacija se je tako razvila v vrednostno prepričanje napredka in stabilnosti. Krize prinašajo streznitev teh zablod. Rešitev ni toliko opustitev trga in denarja, temveč regulacija financ. Kajti, kot pravi Polany, finačnni laissez-faire je bil načrtovan, socialistična alternativa pa je in bo zgodovinska slučajnost.

  Predavanje je potekalo 1.decembra 2011 v Klubu Gromka na Metelkovi, v okviru 15. letnika Delavsko-punkerske univerze z naslovom »Financializacija«.

  http://dpu.mirovni-institut.si/index.php
  MSU povezave:
  https://www.facebook.com/mismouniverza
  http://mismouniverza.org/

  # vimeo.com/33459570 Uploaded 244 Plays 0 Comments
 3. Nestor Lopez:

  From El Caracazo to people’s power; or, a story about the anticipated failure of neoliberal economic package in Venezuela and how it helped promote a socialist approach intended to empower the people

  The lecture will use the political and social upheavals unleashed by the schock measures applied in Venezuela in the late and throughout the 90’s to explain the unviability and the high costs of the neoliberal ideology. In this connection, aspects of the general economic situation, including monetary and fiscal policies in Venezuela during that time will be addressed, as well as its connection with the foreign debt problem. A reference to the Greek, Spain and Portugal case will be made.

  Néstor López is currently Chargé d’Affairs of the Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela. He was entrusted with the task of opening for the first time a Venezuelan diplomatic mission to Ljubljana. Previously, he served as information and communication officer of the Embassy of Venezuela to London. He has served as a teacher at the Universidad Central de Venezuela. He still keeps a chair at the Faculty. As a journalist he has acted as economic and political analyst, was the Managing Director of The Daily Journal, a Venezuelan newspaper, and headed the Information Division of AVILA TV, so far one of the most succesful community-based media in Caracas where he developed a number of shows intended to help viewers analyse news and information from corporate media.

  Nestor Lopez bo v svojem predavanju na primeru političnih in socialnih nemirov v devetdesetih letih v Venezueli, ki jim je botrovala implemetacija neoliberalnih ukrepov, pokazal nesmiselnost in visoke družbene stroške neoliberalne ideologije. Analiziral bo splošno gospodarsko situacijo v Venezueli v obravnavanem času, med drugim monetarne in fiskalne politike in njihovo povezavo s problemom zunanjega dolga. Navezal se bo tudi na aktualni grški, španski in portugalski primer.

  Nestor Lopez je diplomatski predstavnik Bolivarske Republike Venezuele v Sloveniji. Pred nastopom funkcije v Sloveniji je vodil oddelek za informacije in komunikacije na venezuelski ambasadi v Londonu, pred tem pa je bil učitelj na Universidad Central de Venezuela, kjer še vedno občasno predava. Poleg tega se je kot izvedenec za ekonomska in politična vprašanja ukvarjal z novinarstvom in bil med drugim izvršni direktor venezuelskega časopisa The Daily Journal ter vodja informacijskega oddelka na AVILA TV v Caracasu, eni izmed najuspešnejših skupnostnih lokalnih televizij. Kot delavec na skupnostni televiziji je sodeloval pri razvoju številnih oddaj, katerih namen je bil pomagati gledalcem analizirati informacije korporativnih medijev.

  Predavanje je potekalo 8.decembra 2011 na osvobojeni Filozofski fakulteti, v okviru 15. letnika Delavsko-punkerske univerze z naslovom »Financializacija«.

  http://dpu.mirovni-institut.si/index.php
  MSU povezave:
  https://www.facebook.com/mismouniverza
  http://mismouniverza.org/

  # vimeo.com/33456048 Uploaded 286 Plays 0 Comments
 4. Sašo Furlan je dodiplomski študent politologije na Fakulteti za družbene vede in član programskega odbora Delavsko-punkerske univerze.

  Eden izmed najpomembnejših trendov, ki so spremljali silovit vzpon finančnega sektorja v zadnjih tridesetih letih, je izjemna rast trgov izvedenih vrednostnih papirjev oziroma finančnih derivatov. Ti so v prevladujočem akademskem in medijskem diskurzu slavljeni zaradi svoje fleksibilnosti, ki korporacijam omogoča neskončne možnosti inovacij pri upravljanju tveganih investicijskih strategij, medtem ko jih njihovi nasprotniki obravnavajo kot destruktivne in ezoterične finančne inštrumente, ki služijo zgolj iracionalni špekulaciji. Kolikor prva stran nereflektirano opeva blagodejne učinke finančnih derivatov z omejenega vidika posameznega podjetja, druga stran pa v rasti finančnih derivatov vidi zgolj disfunkcionalnosti in anomalije, nobena izmed njiju ni sposobna ponuditi ustreznega teoretskega izhodišča, iz katerega bi bilo mogoče analizirati sistemske makro-ekonomske vzroke in družbene ter politične konsekvence vse večjega globalnega trga finančnih derivatov. Namen predavanja bo zato umestiti fenomen rastoče uporabe izvedenih finančnih inštrumentov v zgodovinski politično-ekonomski kontekst sprememb mednarodne monetarne politike v zadnjih tridesetih letih in analizirati širše družbene in politične posledice funkcioniranja trgov finančnih derivatov. S te perspektive bomo skušali pojasniti, kakšno vlogo igrajo finančni derivati pri intenzifikaciji razrednega boja kapitala v neoliberalnem kapitalizmu.

  Predavanje je potekalo 24. novembra 2011 v Klubu Gromka na Metelkovi, v okviru 15. letnika Delavsko-punkerske univerze z naslovom »Financializacija«.

  NASVIDENJE V NASLEDNJI REVOLUCIJI!

  http://dpu.mirovni-institut.si/index.php
  MSU povezave:
  https://www.facebook.com/mismouniverza
  http://mismouniverza.org/

  # vimeo.com/32649919 Uploaded 420 Plays 0 Comments
 5. Mislav Žitko je absolvent kroatistike in filozofije ter aktivist iz Zagreba.

  GRAFI:

  graf1: http://imageshack.us/photo/my-images/804/itkografi001001.jpg/

  graf2: http://imageshack.us/photo/my-images/233/itkografi002001.jpg/

  graf3: http://imageshack.us/photo/my-images/263/itkografi003001.jpg/

  graf4: http://imageshack.us/photo/my-images/573/itkografi004001.jpg/

  graf5: http://imageshack.us/photo/my-images/820/itkografi005001.jpg/

  graf6: http://imageshack.us/photo/my-images/829/itkografi006001.jpg/

  Od konca sedemdesetih let prejšnjega stoletja sta vzpon financ in postopno upadanje delavske organiziranosti v deželah razvitega kapitalizma vpeljala novo razsežnost v razrednih odnosih. Proces, ki ga lahko označimo za financializacijo vsakdanjega življenja, je nominalno številnim slojem prebivalstva omogočil, da participirajo na dejavnostih, ki so bile tradicionalno rezervirane za vladajoči razred. A za nominalnim vključevanjem delavskega razreda v svet finančnih transakcij in investicij so se zaostrovala, kot razkriva trenutna ekonomska kriza, protislovja kapitalističnega produkcijskega načina. S sinoptičnim pogledom na različne razvite kapitalistične formacije bomo pokusili osvetliti spremembo statusa delavskega razreda v obdobju financializacije ekonomskega življenja.

  Predavanje je potekalo 17. novembra 2011 v Klubu Gromka na Metelkovi, v okviru 15. letnika Delavsko-punkerske univerze z naslovom »Financializacija«.

  http://dpu.mirovni-institut.si/index.php
  MSU povezave:
  https://www.facebook.com/mismouniverza
  http://mismouniverza.org/

  # vimeo.com/32549105 Uploaded 191 Plays 0 Comments

[DPU] 15. Letnik: Financializacija

Mi smo univerza

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.