Més informació a: transformafilms.org/?q=node/53

Direcció: Laura Villaplana i Jordi Oriola
Barcelona 2011

Roquetes compta amb una potent memòria de barri. El seu origen, fruit de la immigració, està marcat per les lluites i conquestes veïnals i això ha calat en la construcció de la identitat com a barri. Però els temps canvien i amb ells les seves necessitats. De quina manera influirà aquesta forta memòria col·lectiva a l’hora d’afrontar els reptes del present? Per exemple, amb la nova immigració?

Per contactar: transformafilms@gmail.com

# vimeo.com/13370363 Uploaded 4,171 Plays 1 Comment

Història del Moviment Veïnal

Jordi Bonet Martí

Repositori de documents audiovisuals sobre la història del moviment veïnal. Si disposeu d'algun material que considereu interessant afegir-lo, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.