1. Промова Засновника стилю, Президента Міжнародної Федерації Бойового Гопака В.С. Пилата на святкуванні 25 річниці заснування Школи Бойового Гопака(15.9.2010).

    Я пишаюся тим, що я син українського народу! Я пишаюся тим, що наша культура така прекрасна! Я пишаюся тим, що я живу на такій гарній землі. Неповторній, прекрасній, багатій землі. Мені приємно, що в нашій Батьківщині народжуються нові покоління, нова генерація нових людей, людей лицарської свідомості, які не знали рабства, які народилися на вільній землі, у вільній, незалежній Українській Державі. Я сподіваюся, що саме їм випала честь збудувати дійсно сильну, могутню, потужну Державу. Ви бачили на цій сцені абсолютно різні колективи, різні федерації. Ви бачили абсолютно різний рівень людей. Ви бачили і з чого люди починають, і чим вони завершують. Я думаю, що ви всі прекрасно розумієте, що без лицарської свідомості нам не втримати нашу багату землю. Без виховання молоді в дусі захисників, навряд чи нам вдасться здолати ворогів. Ви бачите, яких нам посилає земля вождів і що робиться з нашою державою. Я вірю що те нове покоління, яке підростає зробить все для того щоби припинилися грабування нашого народу, припинилося розкрадання землі і майна нашої Держави. Я вірю, що серед тих дітей, можливо колись виросте новий президент України, який буде дивитися на світ вільними очима, який буде робити все для того, щоб дійсно ми з вами пишалися тим, що ми українці. Щоб ми з вами жили як рівні серед рівних. Щоби з нами всі рахувалися як з Нацією. Найдревнішою Нацією на Планеті Землі, яка була колискою цивілізації Людства, яка цій Планеті дала дуже-дуже багато знань. Тому, я би сказав всім в Велику Путь, в дорогу в майбутнє для розбудови великої могутньої Української Держави. Слава Україні!

    Speech style Founder and President of the International Federation Boyovyy Hopak V.S.Pylate on the celebration of 25 anniversary of the Boyovyy Hopak School (15/09/2010).

    I am proud that I am the son of the Ukrainian people! I am proud that our native culture of this beautiful! I am proud that I live on this beautiful earth. Unique, beautiful, rich earth. I am pleased that our homeland is born a new generation new generation new people, people chivalric consciousness that knew slavery, born of free land, free, independent Ukrainian state. I hope that they just had the honor to build a really strong, powerful, powerful state. Have you seen this scene completely different teams, different federations. You have seen a completely different level of people. You have seen and from what people believe, and what they are complete. I think you all understand that without the chivalrous mind we do not keep our rich land. Without the education of youth in the spirit of the defenders, it is unlikely we will overcome enemies. You see, we are sending leaders and land that is being done with our state. I believe that what a new generation grows up that will make everything stopped to plunder our people stopped stealing land and property of our State. I believe that those children may grow once the new president of Ukraine, which will look at the world through the eyes free, which will do everything to you and really proud that we are Ukrainian.For we will live as equals among equals. To us all rahuvalysya as the nation. Oldest nation on the planet Earth, which was the cradle of civilization of mankind, that this planet has given very, very much knowledge. Therefore, I would say everyone in the Great Way, the road ahead for the construction of large powerful Ukrainian state. Glory to Ukraine!

    # vimeo.com/35382709 Uploaded 195 Plays 0 Comments

Hopak

Гопак ТБ/Hopak TV

Hopak, Ukraine.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.