Competències i EpD

 1. El projecte De Moçambic a Catalunya, un viatge amb tornada desenvolupa una activitat d’educació per al desenvolupament i educació intercultural per a cicle mitjà i superior de primària de quatre escoles del barri de Gràcia de Barcelona (tres d’elles estan inscrites al Pla Educatiu d’Entorn), a una escola concertada de Sant Boi, a una escola pública del barri del Raval i a una escola de Blanes.

  Experiència presentada en les Jornades d’Intercanvi d’Experiències 2012

  competenciesiepd.blog.pangea.org

  # vimeo.com/55559703 Uploaded 30 Plays 0 Comments
 2. A la sessió de febrer hem discutit com presentar les conclusions del projecte Competències i EpD: El farem en format de guia digital? En format de web? Totes dues? Què ens agradaria trobar-hi? Com creiem que s’hauria de presentar la informació?
  Durant aquesta sessió ens hem posat en la pell de possibles usuaris i usuàries de les conclusions del projecte (ja sigui professorat o personal tècnic d’ONG, novells o experimentades, tecnofílics o tecnofòbics…), per a donar idees sobre com creiem que seria més útil resentar la informació.
  competenciesiepd.blog.pangea.org/sessio-11-com-presentem-els-resultats-del-projecte-de-competencies-i-epd/

  # vimeo.com/39881338 Uploaded 122 Plays 0 Comments
 3. El 31 de gener ens hem reunit en les instal·lacions de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona i seu de la Fundació Solidaritat UB, membres del grup de treball i persones que encara que no han participat en les sessions de l'any passat han seguit el desenvolupament del projecte i possiblement s'incorporin en la dinàmica del mateix.

  L'objectiu de la sessió va ser presentar un resum de les activitats dutes a terme durant el 2011, presentar unes conclusions preliminars extretes de les nou sessions de formació i proposar un pla de treball i esquema d'organització pel 2012.

  # vimeo.com/37141488 Uploaded 67 Plays 0 Comments
 4. # vimeo.com/35379774 Uploaded 70 Plays 0 Comments
 5. Tres sessions del projecte "Competències i EPD"
  11 de juliol, 2011: Desenvolupament Moral, Amèlia Tey
  12 de juliol, 2011: Competències bàsiques del currículum i EPD
  13 de juliol, 2011: Aproximació a les estratègies didàctiques, Antoni Zabala

  # vimeo.com/31695041 Uploaded 101 Plays 0 Comments

Competències i EpD

Edualter Plus

Competències i EpD és un projecte de formació i innovació educativa dirigit a professorat i personal tècnic d’ong que té una duració tres anys amb diferents nivells d’implicació.

El projecte té com a objectiu construir de manera participativa i reflexiva…


+ More

Competències i EpD és un projecte de formació i innovació educativa dirigit a professorat i personal tècnic d’ong que té una duració tres anys amb diferents nivells d’implicació.

El projecte té com a objectiu construir de manera participativa i reflexiva una eina teòrico-metodològica de suport al professorat i personal tècnic de les ONG que treballen l’EpD a l’escola.

L’eina consisteix en una guia que es proposa facilitar la integració de continguts, metodologies i criteris d’avaluació vinculats a la solidaritat, la pau, el desenvolupament humà sostenible i l’anàlisi de les desigualtats globals en la seqüenciació de temes dintre del currículum de l’educació primària i secundària orientat al desenvolupament de les competències bàsiques.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.