Đoạn phim ngắn nầy tôi đã quay tại trại PFAC và làng Việtnam đang được xây cất tại cây số 13,Santa Lourdes.
thời gian sau cưởng bách hồi hương vào khoảng tháng giêng 1997.Tôi nhớ ,năm đó,đồng bào ta ăn 2 cái Tết ở 2 nơi : trại PFAC và Làng Việt nam(thuộc thành phố Puerto Princesa,Palawan,Philippines.

# vimeo.com/35360894 Uploaded 559 Plays 0 Comments

Follow

PFAC

Hieu Nguyen

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.