Destination Skellefteå

 1. Stoorn är en nyskapande turistattraktion, som med sina 45 meter upp till kronan är en imponerande skapelse i limträ. Anläggningen ska utgöra ett centrum för kommersiella turism- och upplevelseaktiviteter, med fokus på skogen och det vilda djurlivet. Stoorn ska inrymma bland annat restaurang, utställningslokaler, konsertsal och moderna konferensutrymmen. Placeringen på det 510 meter höga berget Vithatten erbjuder en milsvid utsikt till både fjällkedja och hav. Den uppseendeväckande träkonstruktionen har i framtiden unika möjligheter att bli ett byggnadsverk med stort nationellt symbolvärde.

  # vimeo.com/2351678 Uploaded
 2. Stoorn is an innovative tourist attraction. Its enormous height of 45 metres makes it an impressive creation in glulam. The facility is set to become a centre for commercial tourism and adventure activities, with a focus on forest and wildlife. Stoorn will be home to a restaurant, exhibition venues, a concert hall and modern conference facilities. Its location at the top of the 510-metre Vithatten Mountain offers visitors an expansive view of the mountain ranges and the sea. This conspicuous wooden construction has the prerequisites to become a structure of significant national symbolic value.

  # vimeo.com/2352437 Uploaded
 3. Here's a short movie about activities in Skellefteå, Sweden

  # vimeo.com/2352562 Uploaded
 4. Ice driving in Skellefteå, Sweden

  # vimeo.com/2352586 Uploaded

Destination Skellefteå

Leif Rehnström

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.