1. Predlog sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (poročevalca: župan Dušan Strnad, Mojca Globokar Anžlovar).

  # vimeo.com/38210613 Uploaded 19 Plays 0 Comments
 2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (poročevalca: župan Dušan Strnad, Milan Jevnikar).

  # vimeo.com/38219415 Uploaded 8 Plays 0 Comments
 3. Predlog Sklepa o višini cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Ivančna Gorica (poročevalca: župan Dušan Strnad, Marija Okorn).

  # vimeo.com/38183100 Uploaded 15 Plays 0 Comments
 4. Seznanitev občinskega sveta s programom dela Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (poročevalec: predsednik Cvetko Zupančič).

  # vimeo.com/38165068 Uploaded 11 Plays 0 Comments
 5. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji za leto 2011 (poročevalka: Helena Kozlevčar, medobčinska inšpektorica).

  # vimeo.com/38157022 Uploaded 96 Plays 0 Comments

Ivančna Gorica

Newsroom Slovenija Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.