Hur ungdomar förhåller sig till risker i trafiken
"Jag har säkerhetsbälte om chauffören är dålig"
- om hur ungdomar förhåller sig till risker i trafiken

Erika Wall, sociolog och forskare vid Mittuniversitetets risk- och krisforskningscenter RCR, håller en lunchföreläsning om hur ungdomar tolkar risker i trafiken och vilka bedömningsgrunder de använder sig av.

# vimeo.com/38084657 Uploaded

Dubbelkvarten

Mittuniversitetet Business

Ta chansen – Mittuniversitetet ger dig korta populärvetenskapliga föreläsningar i max 30 minuter.

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.