1. With Lyn Yates and Kate O'Connor, from the Melbourne Graduate School of Education

  # vimeo.com/76504879 Uploaded 36 Plays 0 Comments
 2. Robert Quinn from Scholars at Risk will be presenting their new Scholars' at Risk's Academic Freedom Monitoring project.

  You can read more about Scholars at Risk and the project on Scholars at Risk website:
  scholarsatrisk.org

  # vimeo.com/54925792 Uploaded 37 Plays 0 Comments
 3. Tema: Hva er En (ut)dannet lektor?

  Tema for konferansen er forventninger til en (ut)dannet lektor fra universitetene. Vi ønsker å sette søkelys på universitetenes ansvar for å sikre en 5-årig integrert og god lærerutdanning som er forskningsbasert, integrert og profesjonsrettet.

  Dette innebærer å diskutere spørsmål som:

  Hva mener vi med forskningsbasert, integrert lektorutdanning?
  Hva er danning i en profesjonsutdanning?
  Hvordan utvikle gode læringsutbyttebeskriveler for utdanningen?
  Hvordan utdanne lærere for det ukjente og uforutsigbare- 2030?
  Hvordan utdanne lærere for en mangfoldig skole?

  Målgruppe for konferansen:

  Målgruppen for konferansen er ansatte ved universiteter, lærere, skoleledere, skoleeiere og studenter.

  Alle som vil videreutvikle den 5-årige integrerte lektorutdanningen ønskes velkommen..

  Konferansested: Konferansen holdes på Grand Hotel, Oslo.

  Vi vil se dette i lys av ny rammeplan for lærerutdanning trinn 8.-13 som skal igangsettes høst 2013.

  Formålet med konferansen er å samle de ansvarlige for 5-årige integrerte lektorutdanninger til å dele erfaringer og drive kunnskapsutvikling for å kunne tilby en best mulig utdanning for morgendagens lærere.

  # vimeo.com/39038347 Uploaded 522 Plays 0 Comments
 4. # vimeo.com/38906485 Uploaded 13 Plays 0 Comments
 5. Experiences of Pursuing and Completing a PhD Focused on Higher Education and Regional Development

  # vimeo.com/38850342 Uploaded 87 Plays 0 Comments

UiO - Faculty of Educational Sciences

Shane Colvin Plus

The Faculty of Educational Sciences at the University of Oslo is Norway's leading multi-disciplinary education and research institution in educational sciences.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.