1. ทุนนิยาม 101: สถานการณ์หลังขึ้นค่าแรง 40% ... คุยกับบุญยืน สุขใหม่ ผู้ประสานงานกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก ประเมินสถานการณ์หลังการประกาศขึ้นค่าแรง 40%

    # vimeo.com/42536681 Uploaded 244 Plays 0 Comments
  2. เสียงสหภาพแรงงานอิเล็คโทรลักซ์ "การนับอายุงานใหม่" ไม่เป็นธรรมต่อคนงาน

    ประธานและกรรมการสหภาพแรงงานอิเล็คโทรลักซ์ ระบุการไม่รับคณะกรรมการสหภาพแรงงานกลับเจ้าทำงาน และการยื่นเงื่อนไขให้นับอายุงานคนงานใหม่นั้นไม่เป็นธรรมกับคนงานที่ทำงานมาหลายปี

    # vimeo.com/62169758 Uploaded 34 Plays 0 Comments

workazinetv

workazine

workazinetv

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.