1. Professori Teemu Leinonen, Aalto yliopisto. Teknologian, oppimisen, automaation ja ajan suhteesta.

  Katso video ja kerro onko näkemys todennäköinen vai ei, tai toivottava vai ei: https://edelfoi.fi/login.page. Voit myös perustella kantaasi ja nähdä mitä mieltä muut ovat.

  # vimeo.com/40543845 Uploaded 611 Plays 0 Comments
 2. Keynote -luento Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) 2010 konferenssissa 22.4.2010.

  Verkostojen tutkimus on viime vuosina keskittynyt teknologian, erityisesti Internetin mahdollistamiin sosiaalisen verkostoitumisen muotoihin ja niissä syntyviin käytäntöihin. Alan kirjallisuudessa osallistujilleen hyödyllisiä verkostoja on kuvattu muun muassa itsenäisiksi, hajautuneiksi ja tasaisiksi sekä vuorovaikutteisiksi, moniarvoisiksi ja suvaitsevaisiksi (esim. Surowicecki 2005; Leadbeater 2008; Bruns 2008, Friedman 2005).

  Verkostoja ja niiden roolia oppimisessa voidaan pohtia myös yleisten pedagogisten käytäntöjen ja niissä hyödynnettävien esineiden, työvälineiden, teknologian sekä arkkitehtuurin kautta. Tukevatko pedagogiset käytäntömme ja työvälineet oppimisen näkökulmasta hyödyllistä verkostoitumista? Ovatko käytössämme olevat työvälineet tarkoituksenmukaisia? Millainen tila edistää mielekästä verkostoitumista?

  Viimeisen kymmenen vuoden aikana sosiaaliset verkostot ovat nousseet opetusteknologian tutkijoiden ja kehittäjien erityisen huomion kohteeksi. Tutkijoiden ja kehittäjien piirissä painopiste on siirtynyt tietokoneavusteisesta opetuksesta, opetusohjelmista, automatisoidusta tutoroinnista ja standardoiduista oppimateriaaleista, sosiaalisten ohjelmistojen ja avoimien verkko-oppimateriaalien tutkimukseen ja kehittämiseen (Leinonen 2005, 2007, painossa). Esimerkiksi pohjoisamerikkalaisen One Laptop for Child projektin XO-tietokoneessa käytettävä Sugar-käyttöjärjestelmä on suunniteltu tukemaan erityisesti yhdessä toteutettavia aktiviteetteja sekä helpottamaan jakamista ja yhteistyötä (http://www.sugarlabs.org/). Myös avoimien oppimateriaalien tuotanto ja käyttö Internetissä on viime vuosina arkipäiväistynyt. Tämän kehityksen seuraavasta vaiheesta, avoimien oppivien verkostojen ja verkkoyhteisöjen yleistymisestä, voidaan jo nähdä merkkejä.

  Opetusteknologian kehittämisen ja muotoilun lisäksi on syytä kysyä, millaiset tiedot ja taidot edistävät yksilöiden kykyä rakentaa ja ylläpitää oppivia verkostoja? Viitaten asiantuntijatyön kehittämisen uuteen aaltoon, Engeström (2004) on korostanut yhteisöllisyyttä sekä sivusuuntaisen kehityksen ja muutoksen hallintaa. Verkostoissa toimimisessa tarvittavia taitoja lienevätkin toisaalta kyky jakaa omaa asiantuntijuuttaan ja toimia vastavuoroisesti ja toisaalta kykyä rakentaa luottamusta ja olla reilu. Samalla korostuvat laaja yleissivistys ja tiedonhakutaidot, monimuotoiset kommunikaatiotaidot eri medioissa, kielitaito sekä kulttuurisesti oikeat käytöstavat.

  Verkostoituneen, mediavälitteisen elämisen ja olemisen lisääntyessä ja limittyessä osaksi kaikkea arkipäivää, tulee meidän kriittisesti arvioida verkostojen luomat mahdollisuudet ja uhat oppimiselle ja kasvatukselle. Takaamalla, että verkostoissa ja niiden hyödyntämisessä toteutuvat käytännöllinen viisaus, oikeamielisyys, kohtuullisuus ja rohkeus, voimme elää turvallista digitaalista arkea sekä toteuttaa unelmiamme.

  # vimeo.com/21935176 Uploaded 175 Plays 0 Comments
 3. Professori Teemu Leinonen, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu: Uusi media ja digitaalinen kulttuuri

  Median murros 2011 luento 8.9.

  # vimeo.com/28814318 Uploaded 199 Plays 0 Comments

Lectures and other "performances" by Teemu Leinonen

Teemu Leinonen

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.