1. VIZDARIS.LV sadarbībā ar TEHNOTURG.LV

  Brinno TLC200 intervāla (paātrināšanas efekta) video kameras apskats. Filmā ir īss apskats, kā sagatavot kameru darbībai un veikt primāros iestatījumus (datumu, laiku un fiksēšanas intervālu).
  Ar intervāla (Time Lipse) kameru var radīt filmu, kurā var redzēt, kā puķe uzzied dažās sekundēs, no kūniņas izšķiļas tauriņš, māju uzceļ dažās minūtēs un daudzas citas lietas, kas mūsu izpratnē, notiek ļoti lēni.

  VIZDARIS.LV in partnership with TEHNOTURG.LV
  Brinno TLC200 range video camera review.
  Brinno TLC200 interval (acceleration effect) video camera review.The film is a brief overview of how to make camera operation andmake the primary settings (date, time and fixation interval).
  With the interval (Time Lips) camera can create a movie in which you can see how a flower blooms in a few seconds, the butterfly larvaehatch, built a house a few minutes and many other things to our understanding, is very slow.

  # vimeo.com/41976878 Uploaded 89 Plays 0 Comments
 2. Hestia H100 Bērnu uzraudzības sistēma „Video aukle” apskats. Filmā ir apskats, kā sagatavot sistēmu darbībai un veikt primāros iestatījumus. (Video kameras savienošana bezsaistes režīmā ar uztvērēju.)
  Ar šīs kameras palīdzību Jūs varat sekot bērna gaitām darot mājas darbus vai atpūšoties. Sistēmas darbības attālums ir līdz 250m. Pie uztvērēja var pieslēgt līdz 4 video kamerām. Video kamerai ir iebūvēts mikrofons, lai Jūs varat arī dzirdēt savu bērniņu. Kā arī video kamera darbojas nakts režīmā.
  VIZDARIS.LV sadarbiba ar TEHNOTURG.LV

  Child care system "video babysitter" review. The movie review, how to prepare the system's operation and make the primary settings. (Video cameras connection in offline mode to the receiver.)
  With this camera you can follow the routine of the child doing homework or leisure. The system operating range is up to 250m. At the receiver can connect up to 4 video cameras. Video camera has a built-in microphone, so you can hear your baby. As well as a video camera operating in night mode.
  VIZDARIS.LV cooperation with TEHNOTURG.LV.

  # vimeo.com/42300285 Uploaded 102 Plays 0 Comments

Sadarbība

Vizdaris

Filmas, kuras veidotas ar sadarbības partneriem

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.