1. Fossile brændstoffer udgør i dag den
  vigtigste energikilde i Europa. Olie- og gasproduktionen
  i Nordsøen startede for snart 50 år siden, mens
  kulminedriften i England fra 1800-tallet og op var
  en vigtig forudsætning for industrialiseringen. Hvad
  er den nuværende status for olie, gas og kul i Europa,
  hvad forskes der i inden for dette område, og
  hvad er fremtiden for Europas fossile brændstoffer?

  # vimeo.com/47151989 Uploaded 51 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 2. Adgangen til at låne er ofte af vital betydning, når
  du køber hus og andre goder. Omvendt kan gælden
  få et sådant omfang, at den bliver skadelig.
  Flere forbrugere er i dag havnet i gældsfælden.
  Da flere lande og virksomheder også er havnet i
  fælden, er overgældsætning en af Europas største
  udfordringer. Hvordan kan loven forebygge, at
  forbrugere overgældsætter sig?

  # vimeo.com/47151988 Uploaded 64 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 3. Der indledes med en kort bemærkning om Sigmund Freuds opfattelse af drømme og deres mening. Den forskningsbaserede viden om drømmes indhold – og variationerne i indholdet mellem personer og kulturer – skitseres og kontrasten mellem denne viden og hvad man ofte kan høre fra de som tolker drømme understreges. Drømmes brug i moderne psykoterapi beskrives. Problemet med at begrunde denne brug ud fra hvad vi ved – og ikke ved – om drømme og REM-søvn formuleres.

  # vimeo.com/41981898 Uploaded 243 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 4. Opdagelsen af REM-søvn bliver beskrevet og konsekvenserne for den generelle forskning i søvn hos dyr og mennesker bliver skitseret. Der bliver redegjort for de vigtigste kendsgerninger vedrørende REM-søvn, således som det er blevet klarlagt i de forløbne 60 år. De forskellige mønstre i REM-søvn hos pattedyr bliver beskrevet og nogle evolutionære overvejelser vedrørende REM-søvnen opståen og funktion bliver antydet.
  Sammenhængen mellem REM-søvn og dagliglivets drømme bliver diskuteret og de forskellige overvejelser man med udgangspunkt i REM-søvnens egenskaber kan antage om drømmes funktion diskuteres.

  # vimeo.com/41980571 Uploaded 107 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
 5. Forestil dig, at du gennem længere tid har følt dig træt og uoplagt og haft ondt flere steder i kroppen. Du har flere gange været hos læge, og du har fået at vide, at du ikke fejler noget. Hvad tænker du nu? Stoler du på lægen? Eller vil du forsøge at finde hjælp andre steder? Er du stadig bekymret? Og hvordan håndterer du, at du stadig ikke føler dig frisk? Melder du dig ind i fitnesscenter eller holder du dig mere i ro?
  Denne forelæsning præsenterer nogle enkle forklaringsmodeller til at forstå betydningen af sygdomsopfattelse og sygdomsadfærd ved almindeligt forekommende symptomer såvel som funktionelle lidelser.

  funktionellelidelser.dk

  # vimeo.com/41346921 Uploaded 2,101 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Danskernes Akademi

Aarhus Universitet PRO

Her kan du finde alle forelæsninger fra Danskernes Akademi fra Aarhus Universitet

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels