1. Johan Thorbiörnson, KTH och Anna Uleander, interaktionsdesigner på Valtech

  KTH är en decentraliserad organisation med tusentals studenter och anställda. För ett år sen lanserades en ny social webb som ska underlätta kommunikationen mellan studenter och personal och göra det lättare för studenter att hitta information. KTH vill även effektivisera den interna kommunikationen och informationsspridningen inom verksamheten.

  Under en timme berättar Johan Thorbiörnson från KTH (initiativtagare till KTH Social och föreståndare KTH Resurscentrum för nätundervisning) och Anna Uleander (interaktionsdesigner på Valtech) om:

  Visionen bakom KTH:s nya sociala webbplatser och intranät
  Införandet av sociala intranät och webbplatser i en större organisation
  Nyttan vinster och utmaningar med en social kommunikationsplattform
  Framtiden. Den sociala webben utvecklas fortfarande och användningen i verksamheten är under uppbyggnad.

  # vimeo.com/44787484 Uploaded 73 Plays 0 Comments
 2. Brian Riddle kommer från TV4 och är en mycket erfaren utvecklare inom java och ruby, med över 10 erfarenhet av systemutveckling i mediavärlden.

  Driftsättningar kan vara en mardröm, men behöver det vara så?

  Brian tar med oss på en resa och berättar hur TV4 gick från att 2008 arbeta ostrukturerat med tester och driftsättningar till att idag använda Jenkins för att test och driftsättning av alla större system. Från noll processer eller praxis till strukturerade utvecklingsmiljöer och tydliga rutiner vid lanseringar.

  # vimeo.com/36536057 Uploaded 167 Plays 0 Comments
 3. Utnämningen till årets bästa site inom offentlig sektor av InternetWorld i november kan ses som ett kvitto på den långsiktighet som genomsyrat arbetet med 1177.se. Lanseringen i årsskiftet 2010/2011 var i många avseenden början snarare än slutet på ett projekt, och sedan dess har sitens funktionalitet utökats löpande – senast i januari med jämförelser av tandläkare.

  På denna lunchföreläsning berättar både kunden och konsulterna om hur de tillsammans har arbetat långsiktigt för att uppnå kvalitet; från projektstart till idag, samt alla lärdomar på vägen. Fokus kommer att ligga såväl på process & metod – t.ex. hur man arbetar med förankring i en organisation med över 100 redaktörer – som på avgörande tekniska aspekter.

  # vimeo.com/41545026 Uploaded 16 Plays 0 Comments
 4. If you decide today that you want to create a mobile application, you have to decide on a development strategy - especially if you want to target multiple platforms. You can either learn to program from scratch for each platform or you can use a framework that abstracts on top of all of the platforms - like Apache PhoneGap. If you decide to use PhoneGap, you still have decide whether to use a library specially designed for mobile applications - like Sencha or jQuery mobile - or whether to use general libraries like Zepto or jQuery. There are a lot of decisions to make, and there's no one best strategy at this point in the game. In this talk, I'll explain my development strategy, why I chose it, and what I've learnt along the way - so that your own decision process is easier.

  # vimeo.com/37790788 Uploaded 107 Plays 0 Comments
 5. # vimeo.com/38015304 Uploaded 256 Plays 1 Comment

Lunchseminarium@Valtech

Valtech Business

Lunchseminarium@Valtech är återkommande seminarium om smarta webbtips och djupa relationer mellan affärsverksamheten och digitala möjligheter.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.