1. ویکتور خارا چهره سرشناس، شاعر، ترانه سرا، آوازخوان و گیتار نواز کشور چلی بود که طی کودتای خونین آگوستو پینوشه یکی از جلادان سرسپرده "سیا" در سال ۱٩٧۳در کنار هزاران هموطنش تیرباران شد. زندگی و مرگ حماسی‌اش باعث گردید که او به یک قهرمان ملی مردم چلی مبدل شود.

  ویکتور خارا در سپتامبر ١٩٣٢ در روستای فقیر نشین چلی چشم به جهان گشود. اولین معلم زندگیش، مادرش بود که با سرودن شعرهای بومی و نواختن گیتار محلی، روح و روان خارا را از آوان طفولیت با ترانه های روستایی (اشعار عامیانه) و نوازندگی آشنا کرد.

  ویکتور خارا با درک دقیق از هنر و رسالت هنرمند تا پای جان برای ملت و مردمش خواند و در راهش مصمم رفت و به اسطوره ماندگار تاریخ درخشان امریکای لاتین و ملل در بند مبدل شد که هرگز نمی‌شود کتمانش کرد. اما در سرزمین ما که بیشتر از تمام امریکای لاتین خون ریخت؛ ملت ما رنج و ستم مضاعف متجاوزان و ایادی کفتارصفت شان را نیز بار بار تجربه کردند ولی با تاسف هرگز صدایی نه به عظمت آواز مردمی ویکتور خارا، بلکه به گونه اعتراض کوچکی هم برنخاست تا درد جانکاه ملت دردمند را برای بسیج همگانی به نغمه‌ای ریزد و رهگشا گردد.

  http://hambastagi.org/new/art-and-litrature/300-victor-jara-with-a-machine-gun-of-guitar-against-injustice.html

  # vimeo.com/56613143 Uploaded 1,739 Plays 1 Comment
 2. On March 8, 2013 the Solidarity Party of Afghanistan organized a protest in Kabul in support of Bradley Manning. Our banner was: 'Bradley Manning, you are a hero of suffering Afghans!' and 'Supporting Bradley Manning, who accepted danger to expose the US crimes against our people, is the duty of all justice-loving Afghans!'.

  Bradley Manning is a 25-year-old former US intelligence analyst who revealed evidence of US war crimes in Iraq and Afghanistan through the whistle-blowing website WikiLeaks. He is imprisoned under inhuman conditions.

  More on hambastagi.org

  # vimeo.com/61597769 Uploaded 38 Plays 0 Comments
 3. گروه موسیقی «مورچه ها» چند آهنگ اعتراضی و دلنشین را در محفل «حزب همبستگی افغانستان» به مناسبت روز جهانی زن در کابل به تاریخ هشتم مارچ ٢٠١٣ اجرا نمودند که مورد استقبال گرم حاضران مواجه شد.

  آهنگ بالا که در محفل اجرا شد یکی از تازه ترین ساخته های مسعود حسن زاده می‌باشد، که در قالب طنز به مکارگی های حامد کرزی اشاره دارد.
  گروه «مورچه ها» چندسالی می‌شود که در آشفته بازار موسیقی افغانستان ظهور نموده که برای نخستین بار در تاریخ کشور ما، موسیقی را همچون سلاحی برای بیان دردها و بلند بردن آگاهی مردم از وضعیت ابتر کنونی بدست گرفته است.

  متاسفانه میدان موسیقی افغانستان همانند دیگر عرصه های جامعه ما شدیدا با گند اشغال و بنیادگرایی آغشته بوده و عمدتا ابتذالات زهرآگینی تحت عنوان هنر به خاطر فروبردن هرچه عمیتقر ملت در خواب خرگوشی و سیاهی تولید می‌شوند. دریکچنین شرایطی،‌ «مورچه ها» با وجدان بیدار و موسیقی معترض شان می‌توانند مایه الهام و روشنایی‌بخش هنر پویا و مردمی در جامعه ما بشمار رفته و از ایستادگی شان غولهای آینده موسیقی آزادیخواهانه را بارور سازند.

  درحالیکه نمایندگان هنر ضدمردمی در کشور بیمار ما تشویق شده حتی برایشان لقب «هنرمند ملی» داده می‌شود، اما پیام حق طلبانه و مترقی «مورچه ها» در همان آغاز راه با غوغا و شمشیر سانسور و تهدید جهالت پیشگان بنیادگرا و مقامات فاسد و مافیایی افغانستان مواجه شد چون این خاینان مرگ خود را در موجودیت و رشد هنر رزم‌جویانه و آگاهی‌بخش می‌بینند. اما جا دارد که به مورچه های شرافتمند و شجاع درودهای بیکران فرستاد که خنجر و زورگویی میهنفروشان مافیایی نتوانسته خللی در اراده و فعالیت های اینان وارد آورد و همچنان با تلاش های پیگیر به انعکاس دردها و آلام مردم ما در موسیقی دلنواز و متفاوت شان ادامه می‌دهند.

  ما از گروه مورچه ها و بخصوص آقای مسعود حسن زاده قلبا و باربار ممنونیم که بدون هیچگونه چشمداشت مادی حاضر شدند که با آهنگ های خنجرگون شان محفل «حزب همبستگی افغانستان» را غنا بخشند.

  # vimeo.com/61633492 Uploaded 229 Plays 0 Comments

Solidarity Party

Solidarity Party of Afghanistan

حزب همبستگی افغانستان برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت اجتماعی میرزمد و افغانستان را کشور اشغال شده میپندارد که یک دولت پوشالی در آن حاکم است

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.