1. U doet zaken in Duitsland? Zorg er dan vooral voor dat hierbij Duits recht van toepassing is. Al te vaak gaan ondernemers ervan uit dat bij grensoverschrijdend zakendoen gewoon Nederlands recht van toepassing is. Wij raden u echter dringend aan voor Duits recht te kiezen. De voordelen zijn voor de hand liggend: in geval van een geschil spaart u tijd en geld, gezien een Duitse rechter in ieder geval expertise zal inwinnen alvorens tot een beslissing te komen.
  Bovendien kunt u, als Duits recht van toepassing is, sneller maatregelen nemen en een ruimer gebruik maken van uw eigendomsvoorbehoudsrecht. Hierover de volgende keer meer.

  # vimeo.com/47231586 Uploaded 175 Plays 0 Comments
 2. Bedrijven die hun winst berekenen aan de hand van een balans zijn voortaan verplicht, om hun balansgegevens als zogenaamde E-Bilanz digitaal bij de belastingdienst in te dienen. Uitzonderingen gelden alleen voor belastingplichtige bedrijven die om persoonlijke of economische redenen niet in staat zijn de gegevens te versturen.

  De verplichting om de gegevens digitaal in te dienen geldt voor de jaarrekeningen 2013, die vanaf 2014 voor het eerst aan de fiscus moeten worden verzonden. Voor de in Duitsland gevestigde vaste inrichtingen van een buitenlandse onderneming geldt een nog langere overgangstermijn: zij moeten hun E-Bilanz voor 2015 pas in 2016 voor het eerst digitaal verzenden. Hetzelfde geldt in principe ook voor buitenlandse vennootschappen die in Duitsland inkomsten uit huur en pacht genereren.
  De belastingdienst kan boetes opleggen wanneer de E-Bilanz niet wordt ingediend. De E-Bilanz moet in een gestandaardiseerd formaat (XBRL) worden verzonden. Bij de XBRL-taxonomie gaat het om een gestandaardiseerd en meer uitgebreid rekeningstelsel, waarmee de belastingdienst de minimale omvang van de in te dienen gegevens vastlegt. Vanwege de vooraf gedefinieerde taxonomie doen zich bij de gebruikelijke verwerkingswijze van gegevens aanzienlijke verschillen voor. De vooraf gedefinieerde structuur zorgt voor een duidelijkere specificatie resp. indeling vanuit fiscaal oogpunt. Wij adviseren om al in het lopende boekjaar de boekhoudkundige gegevens zo te bewerken, dat ze in overeenstemming zijn met de vereisten van de E-Bilanz om zo het opmaken van de jaarrekeningen voor de jaren 2013 resp. 2015 te kunnen garanderen. Bij alle vragen rond om het onderwerp E-Bilanz kunt u rekenen op onze ervaring en kennis. Neemt u gerust contact met ons op. Ulrich P. Meyer

  # vimeo.com/56745585 Uploaded 66 Plays 0 Comments
 3. # vimeo.com/61517072 Uploaded 44 Plays 0 Comments
 4. Als u als Nederlands bedrijf in Duitsland elektronische producten aanbiedt of verkoopt, bent u verplicht uw bedrijf en uw elektronische producten bij een bevoegde overheidsstichting te laten registeren. Verder moet u de hoeveelheden melden en die vervolgens op een later tijdstip ter verwijdering bij verzamelpunten van de gemeente afhalen. Indien u zich hier niet aan houdt kunnen de overheid en de “afvalpolitie” of ook uw mededingers u sommeren en u loopt het risico dat u boetes worden opgelegd. Ook kunnen de bevoegde instanties u verbieden uw producten in Duitsland aan te bieden of te verkopen.

  # vimeo.com/124410783 Uploaded 89 Plays 0 Comments
 5. # vimeo.com/121368117 Uploaded 71 Plays 0 Comments

STRICK-tip

STRICK

http://www.strick.de

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.