1. Norge
  Bendik hadde en stor forkjærlighet for Norge. Han uttrykker det sterkt i flere verk som har dette som tema. Gjerne i form av tekst som: «Mitt hem, mitt fædreheim i fædrelandet Norge». Denne teksten står skrevet på maleriet med samme tittel; ‘Mitt hem’. Gjennom naturen, stavkirkene, ornamentikk og som ‘Fredsvenn’. Det var viktig for ham å uttrykke sitt forhold til Norge, sitt fedreland og hjemland Norge. Norske folkeeventyr har han gjengitt gjennom tegning og tekst. Som barn ble han fortalt eventyr som også fulgte ham i voksen alder. Landskapsmotivene som viser seg i all sin prakt, norsk natur, sommer, høst, vinter og vår. Det var ingen tvil om hans sterke patriotisme.
  I filmene ser vi elevenes tolkning og hva som er norsk for dem i dag, inspirert gjennom Bendiks bilder.
  Filmen er laget av elever fra Haugeåsen Ungdomskole i Fredrikstad.

  Norway
  Bendik had a deep love for his homeland. This theme is found continuously in his artworks and writings throughout his life. It can take various forms, sometimes represented as fairytales, stav churches, nature or ornamentation. In his test phrases such as 'My homeland, my fatherland' show clearly his sentiments.
  The film was made by students from Haugeåsen Undomskole in Fredrikstad.

  # vimeo.com/34769433 Uploaded 97 Plays 0 Comments
 2. Tekst
  Tekst var en uttrykksform som Bendik brukte mye. Enten som ren prosa eller tekst knyttet til kustverkene. Han skrev masse dikt. Metaforiske dikt hvor han lekte med ord og uttrykk. Han hadde sin egen stemme som beskrev hans liv i ulike faser. På enkelte verk er tekst skrevet direkte på som en del av bildets utttrykk, eller for å understreke et budskap. Noen av maleriene hans har en tekst på baksiden som forklarer hendelsen eller historien rundt maleriet. Han blandet tekst og tegning. Skrev brev, masse brev, og brev som aldri kom frem.
  Filmen laget av elever fra Haugeåsen Ungdomskole i Fredrikstad.

  Text
  Text was as much a part of Bendik Riis' creativity as painting and drawing. At times the processes overlap with Bendik applying text and poetry directly to his artworks.
  He took great delight in wordplay often blending german, English and French with norwegian, playing on their associations and meanings.
  While institutionalized at hospital his writings reached epic proportions. It is said he could write more than 10 lengthy letters a day. Unfortunately the vast majority were never sent to their recipients but were disposed of by the staff.
  This film deals with text and its meaning in Bendik's work. The film is produced by the students from Haugeåsen Ungdomskole.

  # vimeo.com/34576400 Uploaded 40 Plays 0 Comments
 3. Selvportrett
  Selvportrettene går igjen gjennom hele Bendik Riis’ kunstnerskap. Fremstilt på ulike måter i ulike faser og former. I mange av hans selvportretter fremstiller han seg selv som Jesus Kristus. Hvor hår og sjegg er langt, duse farger og ofte laget i pastell. Selvportrettene hvor han gjengir barndommen, malte han gjerne seg selv ikledd blå matrosdress. Senere som malemester og ‘Fredsvenn’. Eller seg selv som hyller natur, musikk og i ulike situasjoner. Gjerne med en egenkraft og av til nesten over til det naivet.
  Filmen er laget av elever fra Gaustad Ungdomskole.

  Self Portrait
  Bendik Riis is well known for the numerous self portraits he made. They are in fact an open window into the psyche of the artist himself. Somewhat naive and very stylized, Bendik would alternate between images of himself that were Christlike, kingly and heroic. Despite his difficult life, his self portraits rarely reflect sorrow or despair, rather a certain joy and happiness is found. This film is produced by students from Gaustad Ungdomskole in Fredrikstad.

  # vimeo.com/33960292 Uploaded 146 Plays 0 Comments
 4. Natur
  Landskapsmotivene til Bendik er tydelige og dyktig utført. Fargebruk og temperaturen som kommer frem gjennom de ulike årstidene som er gjengitt i bildene viser et sterkt nærvær. Også hans glede for naturen på ulike måter. En høstdag på vandring gjennom gatene hvor løvet kunne knitre under skoene, kunne være nok til å glede ham. Filmene viser hvordan Bendik uttrykte seg gjennom naturen og hans forhold til den, men også med elevenes egne tolkninger av Bendik og hvordan de ønsker å uttrykke seg gjennom Bendiks bilder.
  filmen er laget av elever fra Kvernhuset Ungdomskole.

  Nature

  Nature in all it's form is a thread easily found throughout Riis' artwork. Blending color and emotion, his landscapes have a distinct life of their own. In this film the students were asked to pick out elements of nature from a variety of his artworks. This film is a lighthearted and surrealistic venture that very much mirrors Bendik Riis himself. Produced by the students from Kvernhuset Ungdomskole in Fredrikstad.

  # vimeo.com/33562690 Uploaded 93 Plays 0 Comments
 5. Kjærlighet
  Bendink Riis var et sammensatt menneske, som gjenspeiles i hans kunstverk. Et mangfold av stilarter og uttrykksmåter vises i hans arbeider. Tross en tøff barndom og oppvekst hadde han allikevel troen på kjærligheten. Som kommer til uttrykk blant annet i ‘Fredsvenn’. Han klarte å finne kjærlighet i naturen, omgivelsene, familien, og ikke minst kunsten. Og som et troende menneske kommer også dette frem på ulike måter. Symbolbruken for kjærlighet er mangfoldig, og for Bendik kunne det være så enkelt som en liten snøkrystall. For ham var snøkrystallen noe fredfylt og vakkert. Eller rosen som går igjen i svært mange av hans arbeider. Noter som musikk var også et symbol for kjærlighet for ham. Eller duer som flyr. Farger gjenspeiler ulike følelser, og i Bendiks tilfelle sto fargen blå for kjærlighet.
  Filmen er laget av elever fra Kvernhuset Ungdomskole.

  Love
  The idea of love is an essential component in Bendik Ris' work. More than the physical side of love, was Riis taken by the esoteric side of love: Love thy neighbor, love for nature, love mirrored in the beauty around us. this theme took on symbolic forms in his work, pigeons, roses, lilies, etc. He even associated specific colors to define love and had a real belief that love could indeed conquer all. The film is product by students from Kvernhuset Ungdomskole.

  # vimeo.com/33562273 Uploaded 46 Plays 0 Comments

Bendik Riis

E6 Østfold Medieverksted Plus

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.