1. Xem thêm nhiều video hài Vân Sơn - Bảo Liêm - MC Việt Thảo : http://adf.ly/1R2vvn
  Bạn có thích 1 ảnh bìa Facebook đẹp để khoe với bạn bè không ?
  Hãy "Like" http://www.facebook.com/coverdepmoingay bạn sẽ có đuợc những ảnh bìa đẹp miễn phí mỗi ngày

  # vimeo.com/49242733 Uploaded 14.6K Plays 0 Comments
 2. Xem thêm nhiều video hài Vân Sơn - Bảo Liêm - MC Việt Thảo : http://adf.ly/1R2vvn
  Bạn có thích 1 ảnh bìa Facebook đẹp để khoe với bạn bè không ?
  Hãy "Like" http://www.facebook.com/coverdepmoingay bạn sẽ có đuợc những ảnh bìa đẹp miễn phí mỗi ngày

  # vimeo.com/49212977 Uploaded 487K Plays 0 Comments
 3. Xem thêm nhiều video hài Vân Sơn - Bảo Liêm - MC Việt Thảo : http://adf.ly/1R2vvn
  Bạn có thích 1 ảnh bìa Facebook đẹp để khoe với bạn bè không ?
  Hãy "Like" http://www.facebook.com/coverdepmoingay bạn sẽ có đuợc những ảnh bìa đẹp miễn phí mỗi ngày

  # vimeo.com/49525286 Uploaded 183K Plays 0 Comments
 4. Xem thêm nhiều video hài Vân Sơn - Bảo Liêm - MC Việt Thảo : http://adf.ly/1R2vvn
  Bạn có thích 1 ảnh bìa Facebook đẹp để khoe với bạn bè không ?
  Hãy "Like" http://www.facebook.com/coverdepmoingay bạn sẽ có đuợc những ảnh bìa đẹp miễn phí mỗi ngày

  # vimeo.com/49530293 Uploaded 66.6K Plays 0 Comments

Âm nhạc - Giải trí

Phong Huynh

Chia sẻ âm nhạc và những video clip hài kịch

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.