Cebuano - Visaya D1: Pagpasiugda sa Spirituhanon Pagtubo diha sa Simbahan: Initiating Spiritual Growth in the Church

Paul J. Bucknell Plus

Pagpasiugda sa Spirituhanon
Pagtubo diha sa Simbahan
Katuyoan niining Pastor seminar mahitungod sa Pagkatinon-an: Pagsangkap sa bibliyanhon kalidad sa pagpanudlo sa pagkatinon-an ug Kristohanong pagmatoto sa mga pangulo sa simbahan aron sa pagtabang…


+ More

Pagpasiugda sa Spirituhanon
Pagtubo diha sa Simbahan
Katuyoan niining Pastor seminar mahitungod sa Pagkatinon-an: Pagsangkap sa bibliyanhon kalidad sa pagpanudlo sa pagkatinon-an ug Kristohanong pagmatoto sa mga pangulo sa simbahan aron sa pagtabang sa pagpasabot ug pag-ugmad sa pagpatubo sa simbahan.Kining unang han’ay mao ang sentro sa pagpasundayag sa Ang Pag-agos gikan sa 1 Juan 2:12-14 Ug makahimo ang mga pangulo sa paghatud sa spirituhanon pagtubo niadtong bisan kinsa ang ana-a sa ikatulong ang-ang.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.