1. # vimeo.com/39623509 Uploaded 71 Plays 0 Comments
  2. Kovanje srebrnika

    Že v preteklosti so za plačilno sredstvo uporabljali zlatnike in srebrnike, predvsem zato, ker so bili lahko za prenašanje, niso izgubljali svoje lastne vrednosti in jih je bilo mogoče deliti na manjše enote.

    Prvo kovnico v Sloveniji in s tem kovanje prvih novcev strokovnjaki pripisujejo Bertoldu III. Andeškemu, ki je leta 1180 od cesarja dobil naziv 'vojvoda meranski' in s čimer je bila slovenjgraška posest izvzeta iz koroške vojvodine. Kovnica naj bi delovala ves čas, ko je bilo slovenjgraško gospostvo v posesti plemiške rodbine Andechs-Meranskih, po mnenju strokovnjakov pa so s kovanjem nadaljevali tudi nasledniki. Nekaj čara kovanja bodo obiskovalci lahko preizkusili tudi sami in si skovali svoj kovanec.

    # vimeo.com/7082597 Uploaded 232 Plays 1 Comment

Elementum

Newsroom Slovenija Plus

Videi za Elementum

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.