e-xposicions

CAT
El proper mes d'octubre es commemoraran els trenta anys de l'aprovació de la Llei de Creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. Va ser la culminació d'anys de mobilitzacions populars per salvar aquest espai natural de l'especulació urbanística. Jordi Sargatal va ser un dels joves que l'any 1978 es va plantar davant les màquines i un dels principals responsables de la campanya de salvaguarda "que va evitar la banalització de la zona i de tot l'Empordà". El primer director del parc rememora aquells dies sense deixar de recordar que la feina no s'ha acabat i que cal continuar treballant en la protecció i desenvolupament d'aquesta joia natural.

CAST
El próximo mes de octubre se conmemorarán los treinta años de la aprobación de la Ley de Creación del Parque Natural de los Aiguamolls de l'Empordà. Fue la culminación de años de movilizaciones populares para salvar este espacio natural de la especulación urbanística. Jordi Sargatal fue uno de los jóvenes que el año 1978 se plantó ante las máquinas y uno de los principales responsables de la campaña de salvaguardia "que evitó la banalización de la zona y de todo el Empordà". El primer director del parque rememora aquellos días sin dejar de recordar que el trabajo no ha terminado y que es necesario seguir trabajando en la protección y desarrollo de esta joya natural.

# vimeo.com/69695801 Uploaded 141 Plays 0 Comments

Follow

e-xposicions

Visual13 PRO

Perquè la creativitat és infinita i de vegades efímera, recopilem històries que cal recordar.

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.