1. Dr. Alasdair Allan BPA
  Ministear airson Ionnsachadh agus Sgilean (le uallach airson Gàidhlig & Albais), Riaghaltas na h-Alba aig An t-Alltan -Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann.
  4 Dàmhair, Inbhir Nis
  Bha còrr is 100 riochdaire an làthair thairis air dà latha, nam measg tidsearan sgoil-àraich, bun-sgoile agus àrd-sgoile agus oifigearan leasachadh deagh-ghnè.

  # vimeo.com/33610161 Uploaded
 2. Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann
  5 & 6 Dàmhair, Inbhir Nis
  Bha còrr is 100 riochdaire an làthair thairis air an dà latha, nam measg tidsearan sgoil-àraich, bun-sgoile agus àrd-sgoile agus oifigearan leasachadh deagh-ghnè.

  # vimeo.com/33592652 Uploaded
 3. Antonella Sorace, Professor of Developmental Linguistics, University of Edinburgh - Keynote speech at An t-Alltan 2011 - A conference for Gaelic teachers organised by Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

  # vimeo.com/33168932 Uploaded
 4. Antonella Sorace, Professor of Developmental Linguistics, University of Edinburgh - Keynote speech at An t-Alltan 2011 - A conference for Gaelic teachers organised by Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig

  Uploaded

An t-Alltan 2011

Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann / A Conference for Gaelic teachers from Stòrlann

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.