1. Forandring er eneste konstans i nutidens organisationer, lyder et af tidens mottoer. Fusioner og lignende omstruktureringer synes at være en del af hverdagen i såvel private som offentlige organisationer. Det indebærer en udfordring for menneskelige ressourcer i organisationer - det vil sige for ledere og medarbejdere. De menneskelige ressourcer er måske endnu mere centrale i forandringssituationer, hvor uforudsigelige hændelser skal håndteres, og uventede problemer skal løses. Her er behov for ikke mindst medarbejdernes målrettede indsats, kreativitet og engagement.

  Men hvordan reagerer mennesker på fusioner? Hvilke ressourcer kan medarbejdere mobilisere, når organisationen ændres til noget nyt - og hvorfor? Hvad betyder det for, hvordan man kan organisere og lede sådan en omstrukturering? Svaret på dette spørgsmål kan netop have afgørende betydning for, hvordan en fusion lykkes.

  # vimeo.com/52611184 Uploaded 172 Plays 0 Comments
 2. Men - det kan lade sig gøre med de rette strateger og strategiværktøjer!

  Virksomhederne bruger mange ressourcer på at udvikle og implementere nye strategier. Strategiprocessen skaber dog tit problemer, og potentialet i strategierne bliver aldrig realiseret fuldt ud. Hvorfor er det så svært at gennemføre en strategiproces?

  Formålet med en strategiproces er at lave en strategi, så virksomheden har ”noget” at arbejde efter. Konkret handler det om fremtidsorienterede aktiviteter, og virksomhederne bruger mange forskellige strategiværktøjer til at gennemføre disse aktiviteter. Hvem kan man involvere i strategiprocessen? Og hvorfor skal man bruge flere forskellige typer strategiværktøjer? Foredragsholderen giver desuden et bud på, hvordan man - for at optimere strategiimplementeringen - kan involvere medarbejderne i strategiformuleringen.

  # vimeo.com/53502354 Uploaded 107 Plays 0 Comments
 3. En virksomheds hjemmeside er i overvældende mange tilfælde den første kontakt, en potentiel kunde søger og finder med virksomheden. Men hvad hvis kunden slet ikke finder hjemmesiden? Og hvad hvis kunden finder den, men synes, den er utilstrækkelig, irrelevant og fejlbehæftet?

  Foredraget præsenterer resultaterne af et forsknings- og udviklingsprojekt, der har afsløret væsentlige mangler på danske virksomheders tysksprogede hjemmesider, men også hvilke overkommelige tiltag, der kan rette op på miseren. Med nogle håndgribelige anbefalinger kan danske virksomheder få andel i det store tyske marked. Trods de frembrusende økonomier i BRIK-landene er Tyskland stadig Danmarks nærmeste nabo - og stadig Europas suverænt største økonomi samt i top 5 blandt økonomierne i hele verden.

  # vimeo.com/54094037 Uploaded 24 Plays 0 Comments
 4. Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra ”best practises”? Og hvorfor slår de gode eksempler ofte fejl, når de bliver overført til en ny organisation?

  Oplægsholder:
  Lektor, ph.d. Anders Ryom Villadsen
  Aarhus Universitet
  Business and Social Sciences
  Institut for Marketing og Organisation

  Læring og benchmarking er på toppen af dagsordenen for mange virksomheder i dag. Der søges efter ”best practices” og skabes lærende organisationer overalt i landet. Målene er klare. Virksomheder vil – ved at sammenligne sig selv med de bedste - højne effektiviteten, forbedre produkter og service samt skabe innovation og fornyelse. Men der er grund til at stoppe op og se nærmere på nogle basale faldgruber i denne proces – de bedste er nemlig ikke altid de rigtige at søge inspiration fra eller sammenligne sig med.

  Formålet med dette foredrag er systematisk at gennemgå nogle af de udfordringer og faldgruber, der opstår, når virksomheder søger at lære fra ”best practices”. Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra ”best practices”? Og hvorfor slår de gode eksempler ofte fejl, når de bliver overført til en ny organisation?

  # vimeo.com/54433150 Uploaded 98 Plays 0 Comments
 5. CSR-bølgen er gået som en steppebrand henover Europa i løbet af de sidste 10-15 år. Presset på virksomheder er stort og agendaerne talrige. Fra kravet om CSR i forhold til medarbejdere, klima og leverandørforhold til codes of conducts, rapportering og stakeholder-involvering. Ingen kan længere ikke forholde sig til CSR.

  Men én ting er at forholde sig til og inddrage CSR i forretningsstrategien - en anden er at kommunikere om CSR til og med sine interessenter uden at under- eller overkommunikere. Foredraget stiller skarpt på CSR kommunikation og giver eksempler på, hvordan virksomheder kan reducere skepsis fra omverdenen og overkomme CSR-dilemmaer ved hjælp af kommunikation uden blær.

  # vimeo.com/55534184 Uploaded 57 Plays 0 Comments

MorgenBusiness 2012 (efterår)

Aarhus Universitet PRO

MorgenBusiness is a collection of hour-long videos discussing the latest news in Business and Science.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.