1. VEŘEJNÝ PROSTOR
  ulice bulváry a náměstí

  5.4.2011 (18:30) / Národní technické muzeum

  hosté:
  Krištof Hanzlík (Coll Coll)
  Albert Pražák
  Martin Rybář (RÖSSLER RYBÁŘ architekti)
  Jiří Sedláček (Archetyp)
  Jan Wünsch

  http://www.letnasobe.cz

  # vimeo.com/22060434 Uploaded 152 Plays 0 Comments
 2. Zmizí tranzitní doprava z Letné po dostavbě tunelu Blanka?

  úterý 31. 5. 2011 18:30 Národní technické muzeum

  line-up:

  ING. FRANTIŠEK POLÁK (Satra – projektant architektonického řešení Blanky)
  ING.ARCH. PETR PREININGER (porovnání s příklady z jiných evropských měst)
  ING.ARCH. IVAN LEJČAR (jak snížit negativní důsledky Blanky)

  # vimeo.com/25684705 Uploaded 137 Plays 0 Comments
 3. 21. červen 18:30 Národní technické muzeum

  Richard Biegel_ histore a součastnost Starých Holešovic
  Adam Wlazel_ ideální Staré Holešovice, diplomová práce
  Alena Hýblová_ městský prostor, měřítko, diplomová práce
  Jan Sedlák_ úvahy o urbanismu místa
  Ondřej Beneš_ potenciály a možnosti
  Jan Sierocinski-Vaněk _ aktuální projekt

  # vimeo.com/25785017 Uploaded 160 Plays 0 Comments
 4. 24. 9. 2011 16:30 - 18:00 BIO OKO
  veřejná diskuse, pozvaní hosté, moderuje Letná sobě!

  Veřejný prostor je lakmusový papírek každé čtvrti. Jeho role je bez nadsázky zásadní: může její charakter umocnit nebo popřít, může být pozvánkou a příležitostí, ale také nepřekonatelnou bariérou. Je zrcadlem vztahu obyvatel ke konkrétnímu místu. O unikátním charakteru a kulturním potenciálu Letné netřeba pochybovat.Jaký je však její veřejný prostor?

  # vimeo.com/30039635 Uploaded 86 Plays 0 Comments
 5. 11. říjen 2011 18:30 Národní technické muzeum

  Jan Sedlák (urbanista)
  Antonín Žižkovský (dopravní inženýr)
  František Novotný (autor aktuálního projektu)
  Jan Vaněk-Sierocinski (ORCO - majitel pozemku)
  Alena Korandová (diplomní projekt)

  # vimeo.com/31238493 Uploaded 216 Plays 0 Comments

Letná sobě!

adamwlazel

Letná je čtvrť v centru města a zároveň svět sám pro sebe. Jako historická čtvrť má působivý městský charakter, bohatý kulturní život a zároveň je obklopena rozlehlými parky. Má všechny předpoklady být jedním z nejpříjemnějších míst pro život v Praze.
Přesto…


+ More

Letná je čtvrť v centru města a zároveň svět sám pro sebe. Jako historická čtvrť má působivý městský charakter, bohatý kulturní život a zároveň je obklopena rozlehlými parky. Má všechny předpoklady být jedním z nejpříjemnějších míst pro život v Praze.
Přesto se v posledních letech setkáváme s projekty a zásahy, které její genius loci ignorují nebo dokonce poškozují. I díky nim je Letná čím dál křehčím organismem, jehož dlouhodobá budoucnost záleží na dnešních zásadních rozhodnutích.
Letná potřebuje pochopení a vizi, která ji umožní nejen zachovat její jedinečnost, ale ještě ji umocnit promyšleným urbanismem a kvalitní soudobou architekturou.
Nezávislá iniciativa Letná sobě! se pokouší pojmenovat hlavní problémy dnešní Letné a otevřít v diskusích cestu k jejich řešení.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.