1. # vimeo.com/33318324 Uploaded 357 Plays 0 Comments
 2. 2007

  Uploaded 518 Plays 0 Comments
 3. ekskursija VILNIUS. TARPUKARIS 2012 10 27/ excursion VILNIUS. INTERWAR PERIOD 2012 10 27

  Istorinių įvykių raida lėmė Lietuvos padalinimą, 1919 m. Lenkija okupavo Vilniaus kraštą, Kaunas tapo Lietuvos sostine ir pagrindiniu kultūros centru, tuo tarpu Vilnius – tik Lenkijos periferijos dalis. Dėl šių istorinių įvykių, geopolitinės situacijos bei kitų priežasčių linkstama manyti, kad Vilniaus modernizmas yra menkavertis, net ir dalis profesionalų jį ignoruoja, priskiria prie svetimos valstybės palikimo. Dėmesio stoka tiesiogiai ir neigiamai veikia lietuviško modernizmo paveldą. „Kaunietiškam“ modernizmui žengiant tautiškumo, išskirtinumo keliu, Vilniaus tarpukario architektūrą, jos išraišką lėmė Lenkijoje teminius, manifestinius žurnalus leidžiančios, bei šalia jų besiglaudžiančios kūrybinės grupės „Blok“ ir „Praesens“. Šių grupių lyderiai aktyviai dalyvavo CIAM (Tarptautinis Moderniosios Architektūros Kongresas) veikloje, Szymon Syrkus yra vienas iš šios organizacijos įkūrėjų ir „Praesens“ grupės lyderis. Vilniaus tarpukario modernistinė architektūra nėra gausi, bet pasižymi aukšta kokybe, glaudžiais ryšiais su to meto bendraeuropinėmis idėjomis, išskirtiniu dėmesiu apdailai, čia galima susipažinti ir, bene, su vieninteliu pilnai užbaigtu urbanistiniu modernizmo projektu Lietuvoje (Blokuotų gyvenamųjų namų kvartalas Kosciuškos, Olandų, M. Dobužinskio g., arch.: F. Wojciehowskis).

  Development of historic events determined partition of Lithuania: in 1919, Vilnius Region was occupied by Poland, Kaunas became the capital of Lithuania and the major cultural centre, whereas Vilnius served just as a provincial part of Poland. The aforesaid historic events, geopolitical situation and other reasons show a tendency to assume that Modernism in Vilnius is of low value, even some professionals ignore it and assign to the heritage of a foreign country. A lack of attention makes a direct and negative influence on the heritage of Modernism in Lithuania. Modernism in Kaunas chose the way of national and exclusive character, whereas interwar architecture in Vilnius and expression thereof were influenced by creative groups such as ‘Blok’ and ‘Praesens’ that published thematic, manifesto magazines in Poland and coexisted under the abovementioned publications. The leaders of the groups were active participants in the activity of the CIAM (International Congresses of Modern Architecture), and Szymon Syrkus is one of the founders of this organisation and also the leader of ‘Praesens’ Group. In Vilnius, buildings representing Modernism architecture of the interwar period are not numerous, however, they feature high quality, demonstrate close relations with the ideas spread all over Europe of that time and display exceptional focus on finish; you are also welcome to assess perhaps the only fully completed project of Urban Modernism in Lithuania (quarter of terraced residential houses in Kosciuškos, Olandų, M. Dobužinskio streets, architect F. Wojciehowski).

  gidas/ guide: Vytenis Ūsas
  kuratorės/ curators: Emilija Gruzdytė, Lina Čižaitė

  Architektūros [ekskursijų] fondas

  # vimeo.com/56907547 Uploaded 436 Plays 0 Comments

dainos šokiai estrada

Elena Kairyte

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.