1. Filmen handler om stein- og snøskred i Norge. Vi ser på ulike typer stein- og snøskred, årsaken til at skred oppstår og synlig spor etter skred både fra utløsningsområdet og i hele området hvor skredet går. Filmen avsluttes med vurderinger i forhold til fare for at skred skal utløses og hvor langt et skred kan gå i et område.

  # vimeo.com/52076935 Uploaded 2,172 Plays 0 Comments
 2. Filmen viser hvordan værvarsel blir til med utgangspunkt i værdata fra målestasjoner over hele verden. Deretter ser vi på hvordan vi kan gjøre værmålinger for å sjekke om et værvarsel stemmer. Vi ser bruk av enkle måleinstrumenter, Beauforts vindskala og skyatlas.

  # vimeo.com/52076940 Uploaded 995 Plays 0 Comments
 3. Filmen beskriver vannets kretsløp fra det faller som nedbør mot bakken og til det når ut i vassdrag. Vi ser aktiviteter for å registrere grunnvannsstand, vannets hastighet og vannføring i en elv. I tillegg får vi begrunnelser for hvorfor det er viktig å kartlegge vannføring i forhold til flom og tørke.

  # vimeo.com/52076934 Uploaded 847 Plays 0 Comments
 4. Filmen handler om de tre hovedtypene bergarter: sedimentære, magmatiske og metamorfe bergarter. Vi ser på typiske kjennetegn for disse bergartene og hvordan kjennetegnene henger sammen med hvordan bergartene er dannet. Vi ser også på hvordan vi kan lese den geologiske historien for et område, ved å se på hvilke bergarter som finnes der og ved å bruke prinsipper som beskriver den relative alderen til de ulike bergartene.

  # vimeo.com/52076933 Uploaded 10K Plays 0 Comments
 5. Endelig får du yr.no på nettbrett! Her får du en kort demonstrasjon av hvordan du bruker brett-versjonen. Les mer på om.yr.no/2013/03/21/sjekk-paskevaeret-pa-mobil-og-nettbrett/.

  God påske!

  # vimeo.com/62424984 Uploaded 191 Plays 0 Comments

Meteorologisk institutt

Meteorologisk institutt PRO

Filmer om vær- og klima

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.