1. # vimeo.com/51602845 Uploaded 455 Plays 0 Comments
  2. Temagruppen har ägnat 2011 åt att ta fram en rapport om praktik som metod. Praktik är ett slitet ord med en vid innebörd och företeelsen går att finna på flera håll i samhället. I arbetet med rapporten har vi under resans gång fått erfara att det inte går att luta sig tillbaka på en mall för hur man ska göra, utan man måste hela tiden utgå från individen när man definierar och planerar praktik.

    # vimeo.com/33395361 Uploaded 601 Plays 0 Comments
  3. En film om implementering av samverkansprojekt för unga som står långt ifrån arbetsmarknaden. Filmen baseras på rapporten med samma namn skriven av forskarna Christian Jensen och Björn Trägårdh på handelshögskolan i Göteborg för Temagruppen Unga i arbetslivet.

    http://www.temaunga.se

    # vimeo.com/38238770 Uploaded 225 Plays 0 Comments

Ungdomssstyrelsens Rikskonferens

Temagrupp Unga

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.