Levende Talen video wedstrijd 2011, 2012, 2013

 1. Leerlingen van 2c vwo van College Hageveld maken reclame voor een sprekende spons die ook verleiden kan.

  # vimeo.com/36898416 Uploaded 121 Plays 0 Comments
 2. Leerlingen van 2c vwo van College Hageveld in Heemstede maken en spelen na één jaar Duits een politiefilm. De moeder van een van de leerlingen voert de camera.

  # vimeo.com/36895087 Uploaded 374 Plays 0 Comments
 3. Leerlingen van 3 vwo van college Hageveld in Heemstede trekken er op uit om met de camera reclamefilmpjes te maken in de doeltaal. Ze hebben nog geen twee jaar onderwijs Duits gehad.

  # vimeo.com/36796320 Uploaded 35 Plays 0 Comments
 4. Docenten Duits van het Mondriaan College in Oss geven proeflessen aan leerlingen van groep 8. Hun eigen leerlingen hanteren de Flip camera. Hier maken de kinderen kennis met een liedje van Justin Bieber. Ze leren zelfstandige naamwoorden te herkennen aan hun hoofdletters en op creatieve wijze een woordveld te maken van zelfstandige naamwoorden met http://www.wordle.net. Docente Ankie Cuijpers hanteert met verve het smartboard.

  # vimeo.com/36278619 Uploaded 82 Plays 0 Comments
 5. De docenten Duits van het Mondriaan College in Oss gebruiken de door de leerlingen van 3 vwo bediende Flip camera om gesprekken op te nemen. De leerlingen beoordelen elkaars vorderingen op basis van het ERK niveau A2. Ondanks de camera en de mogelijke kritiek op hun taaluitingen laten de leerlingen ook zien hoe ze kunnen improviseren. Geïnterviewde leerlingen denken heel positief over deze werkwijze van hun docent Duits.

  # vimeo.com/36229251 Uploaded 77 Plays 0 Comments

Levende Talen video wedstrijd 2011, 2012, 2013

Levende Talen

Einde van de videowedstrijd LT100

In 2006 besloot de voorbereidingscommissie Levende Talen 100 ook een videowedstrijd te organiseren voor alle geledingen van het taalonderwijs van basis- tot wetenschappelijk onderwijs. Deelname was mogelijk voor docenten,…


+ More

Einde van de videowedstrijd LT100

In 2006 besloot de voorbereidingscommissie Levende Talen 100 ook een videowedstrijd te organiseren voor alle geledingen van het taalonderwijs van basis- tot wetenschappelijk onderwijs. Deelname was mogelijk voor docenten, studenten en leerlingen. Om zoveel mogelijk deelnemers te trekken was de opdracht zeer ruim gesteld. Alle soorten filmpjes met taaluitingen in de doeltaal waren welkom.
Er waren in die tijd slechts enkele docenten die experimenteerden met videolessen. De meest professionele filmer in die tijd was Henk Hensgen, docent Duits aan de RSG te Enkhuizen. Hij zond enkele video’s in met de titel Deutsch im Alltag waarbij de leerlingen gefilmde dialogen kregen voorgezet. Vanaf een in het Nederlands gestelde stimulus moesten ze leren luisteren en reageren in allerlei soorten winkels waar de gesprekken waren opgenomen.
Op dezelfde school liet de sectie Nederlands de leerlingen van 5 vwo een eigentijds bewerking schrijven en daarna op film vastleggen van middeleeuwse spelen zoals Mariken van Nieumeghen. Deze video kreeg vorig jaar de tweede prijs in de categorie leerlingen.
Tijdens het lustrumjaar 2011 besloot ik vanwege het geringe aantal inzendingen de wedstrijd met een jaar te verlengen. Er kwamen nog enkele filmpjes bij.
Tijdens de jaarvergadering op 24 maart 2012 werd door de jury onder voorzitterschap van Rick de Graaff aan drie docenten een prijs toegekend. Ik besloot om nog een jaar door te gaan in de hoop nog meer deelnemers te trekken. Dat was, jammer genoeg, niet het geval. Reden om na de prijsuitreiking tijdens de jaarvergadering van 6 april 2013 de vergadering voor te stellen de wedstrijd te sluiten en het VIMEO-kanaal Levende Talen video wedstrijd 2011, 2012, 2013 op te heffen.
De jury wees een winnaar aan zoals te lezen in het juryrapport.

Juryrapport videowedstrijd 2013

De jury, bestaande uit Antoine van Dinter, Kees van Eunen en voorzitter Alessandra Corda, heeft de 16 inzendingen beoordeeld op inventiviteit, uitwerking, bruikbaarheid voor het onderwijs en techniek.
Alessandra schrijft: ‘de jury vond het moeilijk om één winnaar te kiezen, omdat de fragmenten onder twee categorieën vallen, bijdragen van leraren en die van leerlingen. Vorig jaar is een leerlingen- en een docentenvideo bekroond. Dit jaar heeft de jury besloten om maar één prijs toe te kennen, niet alleen om de winnaar een substantiëler bijdrage te gunnen, maar ook en vooral om een signaal te geven. We hebben voor de categorie docenten gekozen. Ik moet wel vermelden dat we - onafhankelijk van elkaar – veel waardering hadden voor de leerlingenvideo 'Der Sprechende Schwamm', gemaakt door leerlingen van 2 vwo van College Hageveld in Heemstede.
We kozen een video uit de categorie docenten, omdat er veel meer wedstrijden voor leerlingen worden georganiseerd dan voor docenten, niet alleen bij de talen maar in alle schoolvakken. De docenten zijn vaak ook te druk met het laten deelnemen van de eigen klassen aan de leerlingenwedstrijden om tijd te vinden voor de wedstrijden voor leraren. Verder geloven we dat video via het web een krachtig instrument is om didactische voorbeelden met collega’s te delen’.

De winnaar

‘Een video die opviel was gemaakt door een docente die zich heeft ingespannen om de eigen didactiek op video vast te leggen, compleet met leerlingenuitvoering en -commentaar. Dit maakt het voor andere leraren mogelijk om een ‘kijkje in haar keuken’ te nemen. Ze maakt gebruik van de flipcamera (een eenvoudige videocamera) bij lessen spreekvaardigheid Duits. De didactiek staat centraal: leerlingen werken aan een taaltaak en aan het eind filmen ze elkaar terwijl ze spontaan spreken. Vervolgens wordt het filmpje aan de rest van de klas getoond. De medeleerlingen geven feedback aan de hand van ERK-criteria.
De jury is van mening dat deze video de prijs moet krijgen, omdat het op alle criteria hoog scoort:
1) inventiviteit: zowel didactisch als technologisch simpel uit te voeren maar innovatief;
2) uitwerking: heel duidelijk opgezet; korte uitleg vooraf, vervolgens de leerlingen aan de slag en tenslotte de leerlingen over de gevolgde procedure; opvallend is de vrije spreekvorm van de leerlingen;
3) bruikbaarheid: het is voortreffelijk overdraagbaar en drempelverlagend voor collega's die ook zoiets willen gaan doen;
4) techniek: de video is goed opgenomen en gemonteerd.

Deze winnende video is gemaakt door Ankie Cuijpers, docente Duits aan het Mondriaan College in Oss. De jury hoopt dat deze video andere docenten zal inspireren om met collega’s lesideeën op deze manier te delen’.
De huur van het Vimeokanaal LT100 loopt in juni 2013 af en zal niet worden verlengd. Ik hoop dat alle 16 inzendingen desondanks bewaard kunnen blijven in het speciaal voor Levende Talen ingerichte deel van You Tube. Misschien komt er nog eens een collega op het idee de wedstrijd een nieuw leven in te blazen.

John Daniëls

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.