2013. gada dievkalpojumi

Visa sākums un arī gals ir Dievs. Viņš ir radījis visu, tajā skaitā pilnīgu un mūžīgu cilvēku, kurā mājoja Svētais Gars un kurš nepazina grēku un tā sekas. Kad cilvēks pārkāpa Dieva noteikumus, viņš pazaudēja savu stāvokli - gan saikni ar Dievu, gan nemirstību, gan arī varu, ko Dievs tam bija piešķīris. Neskatoties uz to, Dievs nekavējoties radīja glābšanas plānu, tādēļ šodien ikvienam, kurš pieņem Kristus upuri, ir dota iespēja atgriezties tajā stāvoklī, ko mūsu senči pazaudēja. Grēks tiek izdzēsts, mūsos atkal iemājo Dievs, un mēs atgūstam mūžīgo dzīvību, kā arī mantojam daudzas citas labas lietas, ko Dievs mums ir paredzējis.

# vimeo.com/84561596 Uploaded 881 Plays 0 Comments

2013. gada dievkalpojumi

Kristus Pasaulei PRO

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.