1. Μια γρήγορη ματιά στις πρόσφατες εργασίες που ολοκληρώθηκαν η εξελίχτηκαν μέσα στο 2010 από την δημιουργική μας ομάδα και που μας έκαναν να νιώσουμε περήφανοι για το αποτέλεσμα και τους κόπους μας. Ελπίζουμε να σας αρέσουν και περιμένουμε την γνώμη σας που θα μας δώσει κουράγιο και θάρρος ώστε να βελτιωνόμαστε.

  A quick view at recent work that was completed or evolved in t o 2010 from our creative team and they made us feel proud for the result and our hard work. We hope you like and we wait for your opinion that will give us courage so that we were improved.

  # vimeo.com/56935548 Uploaded 21 Plays 0 Comments
 2. Presentation for architectural & interior design works, by creative team QUAD that belongs to Thomas Patelis

  # vimeo.com/56942247 Uploaded 8 Plays 0 Comments
 3. Μια νέα παρουσίαση των πιο πρόσφατων projects που ολοκληρώθηκαν η εξελίχτηκαν μέσα στο 2012 από την δημιουργική μας ομάδα και που μας έκαναν να νιώσουμε περήφανοι για το αποτέλεσμα και τους κόπους μας. Ελπίζουμε να σας αρέσουν και περιμένουμε την γνώμη σας που θα μας δώσει κουράγιο και θάρρος ώστε να βελτιωνόμαστε.
  A new presentation of the most recent projects completed or studied in 2012 from our creative team and that made us feel proud. We hope you like them and wait your opinion which will give us strength and courage in order to improve ourselves.

  # vimeo.com/62956508 Uploaded 168 Plays 0 Comments
 4. The new store of RAVENNA S.A. in Pylaia, Thessaloniki, is the largest project that we have studied and supervised construction.

  The very large size of the store (5000 m2) and the short time of study and construction (3 & 6 months) were our challenges.

  The implementation, with full success, of such a large investment by a dynamics evolving Greek company, in the deep crisis of the economy, found us according 100% and we chose to contribute by studying architecturally all the parameters of Project.

  The complete operation of the shop with huge success since March 2017, leaves us satisfied and allows us to rejoice the part of our successful contribution.

  Satisfied customers are our legacy and our future. The new sizes of projects that we manage to study and implement allow us to look forward to the future with optimism and to consider that our efforts attribute what they deserve.

  We thank RAVENNA SA for trusting us and we thank all the partners who helped to implement such a complex project.

  We especially thank Natalia Tsoukala and Vasoula Nimpi for the video that help us to make.

  Το Νεο κατάστημα της RAVENNA Α.Ε. στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης, είναι το πιο μεγάλο σε μέγεθος project που έχουμε μελετήσει και επιβλέψει κατασκευαστικά.

  Το πολύ μεγάλο μέγεθος του καταστήματος (5000 m2) και ο σύντομος χρόνος μελέτης και κατασκευής (3 & 6 μήνες) ήταν οι δικές μας προκλήσεις.

  Η υλοποίηση, με πλήρη επιτυχία, μιας τόσο μεγάλης επένδυσης από μία δυναμικα εξελισσόμενη ελληνική εταιρεία, μέσα στην βαθειά κρίση της οικονομίας, μας βρήκε σύμφωνους 100% και επιλέξαμε να συμβάλουμε μελετώντας αρχιτεκτονικά όλες τις παραμέτρους του εγχειρήματος.

  Η πλήρης λειτουργία του καταστήματος με τεράστια επιτυχία απο τον Μάρτιο του 2017, μας αφήνει ικανοποιημένους και μας επιτρέπει να χαιρόμαστε το μέρος της επιτυχημένης συμβολής μας.

  Οι ικανοποιημένοι πελάτες είναι η παρακαταθήκη και το μέλλον μας. Τα νέα μεγέθη έργων που καταφέρνουμε να μελετάμε και να υλοποιούμε μας επιτρέπουν να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να αναλογιζόμαστε ότι οι κόποι μας αποδίδουν οτι τους αξίζει.

  Ευχαριστούμε την RAVENNA ΑΕ που μας εμπιστεύτηκε και ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν την υλοποίηση ενός τόσο πολυσύνθετου έργου.

  Ευχαριστούμε ειδικά την Natalia Tsoukala και την Vasoula Nimpi για το βίντεο που μας βοήθησan να φτιάξουμε.

  # vimeo.com/287252698 Uploaded 0 Plays 0 Comments

QUAD INTERIORS ARCHITECTURE

Thomas Patelis

Presentation for architectural & interior design works, by creative team QUAD that belongs to Thomas Patelis

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.