1. การใช้ Panel ในการทำงานกับ Adobe InDesign CS6

  # vimeo.com/55704133 Uploaded 3,232 Plays 1 Comment
 2. บันทึกการสอนนิสิตจุฬา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เรื่องการทำความเข้าใจ Text Frame

  # vimeo.com/44435341 Uploaded 1,410 Plays 1 Comment
 3. การแก้ปัญหาในการเตรียมไฟล์เพื่องานพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe InDesign

  # vimeo.com/54077903 Uploaded 724 Plays 1 Comment
 4. ทำไม ผมรังเกียจการทำงานที่ไม่ใช้พื้นฐานที่ถูกต้อง เพราะเหนื่อยครับ ลองดูว่าเรื่อง Text frame ง่ายๆ แบบนี้ เราทำได้ประโยชน์อย่างไร

  # vimeo.com/54019564 Uploaded 538 Plays 1 Comment
 5. ไม่รู้เป็นครั้งที่เท่าไรที่ต้องมาอธิบายเรื่องนี้...เสียงแห้ง เสียงแหบแค่ไหน ก็ต้องอธิบายอีก

  # vimeo.com/54019886 Uploaded 757 Plays 1 Comment

Fankkiss

sanhakij

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.