1. An amazing film about geometry, why it is, what it is, and how it affects us. And with the comprehensive knowledge of these qualities emerges intuitive forms of applications through understanding which allows you to grab a better foothold on life, and how you, a co-creator, can channel healing, and prosperity into your life. Geometry is the most important thing when emerged in a world of boundries and shapes. When you understand the workings of geometry, you are able to apply geometric methods and vibrations to different facets of life to take your love to a higher vibration of life. Enjoy. =]

  # vimeo.com/26607676 Uploaded 9,290 Plays 5 Comments
 2. TV2-dokumentar fra 09.10.06

  9. oktober 2006 sendte Dokument 2 et program om Svein Erik Berners årelange kamp for å få staten til å erkjenne at det er en sannsynlig sammenheng mellom en trippelvaksine som ble gitt på 80-tallet og hjerneskadde barn. Dokumentaren fortalte historien om Svein Erik Berners sønn, 25 år gamle Eilert, som i 1981 fikk trippelvaksinen og få dager etter ble lagt inn på Rikshospitalet etter en kraftig vaksinereaksjon. Der konkluderte legene at han var hjerneskadet, høyst sannsynlig på grunn av vaksinen han fikk. Men skaden hans ble ikke registrert hos Folkehelseinstituttet, som hadde ansvaret for å registrere og følge opp bivirkninger og alvorlige bivirkninger (komplikasjoner).

  Med Eilerts sak som utgangspunkt belyste dokumentaren hvordan Folkehelseinstituttet, som produserte og distribuerte vaksinen, mottok tallrike bekymringsmeldinger om trippelvaksinen, uten å følge opp eller videreformidle meldingene. Videre ble det dokumentert at helsemyndighetene kjente til at den egenproduserte vaksinen ved Folkehelsa ikke holdt mål, og at frykten for trippelvaksinens bivirkninger førte til at vaksineproduksjonen i 1984 ble stanset av daværende sosialminister Leif Arne Heløe og helsedirektør Torbjørn Mork.

  Dokumentaren brakte også opp etiske spørsmål knyttet til det nasjonale vaksineprogrammet: Et stort statlig system hadde i mange år ført befolkningen bak lyset ved å dekke over store svakheter i vaksineproduksjonen, i frykt for at sannheten om denne skulle stanse all vaksinasjon av barn - slik det skjedde i flere andre land.

  I uken etter at Dokument 2 viste filmen om hjerneskadde Eilert Berner fikk redaksjonen over 50 henvendelser fra seerne. Dette var henvendelser fra pårørende med vaksineskadde barn. Flere av dem var blitt avvist på samme måte som Berner, og noen var ikke klar over at det forelå en mulig sammenheng mellom trippelvaksinen og hjerneskade.

  Den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet tok også affære. Statsråd Sylvia Brustad forlangte en redegjørelse fra Folkehelseinstituttet, og saken kom også opp i Stortingets ordinære spørretime 8. november 2006.

  # vimeo.com/7445123 Uploaded 1,371 Plays 0 Comments

etaerc

Klaus Keysan

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.