1. Dahası için: http://derindusun.com & http://herseyogren.com

  Allah Dostları 2 Serisinin 14. Bölümü Nureddin Cerrahi ve Cerrahilik - Muzaffer Ozak Belgeseli

  Nureddin Cerrahi: (Pir-, Şeyh-, Nureddin Muhammed ibni Abdullah er-Rumi el İstanbuli el Cerrahi) (d. 1678, İstanbul - ö. 1720/21), Türk mutasavvıfı, Cerrahilik tarikatının kurucusu.

  Nureddin Cerrahi'nin hem anne hem baba tarafından İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa (sallalhu aleyhi ve sellem) soyundan geldiği söylenir. 1689/90'da ilmiyye mesleğine girerek mevleviyyet payesiyle Mısır'a gitti. Ailesini ziyaret etmeye İstanbul'a geri döndüğünde, Üsküdar'da Şeyh Ali Alaeddin Efendi ile görüşürken onun etkisi altında kaldı ve mevleviyyet payesini terk ederek tasavvufa yöneldi. Ali Efendi'nin tarikatina katıldı. Sülukunu tamamladıktan sonra şeyhinin emriyle Karagümrük'te Kethüda Canfeda Hatun Camii'nde vaaz vermeye ve tarikatını yaymaya başladı. Sultan III. Ahmet, gördüğü bir rüya üzerine Karagümrük'teki Cerrahi tekkesini yaptırdı. Nureddin Cerrahi, bu tekkede postnişin (şeyh) oldu. 1720/21'de vefat ettikten sonra bu tekkede gömüldü.

  Muzaffer Ozak : 1916 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hacı Mehmed Nuri Efendi, annesi ise Ayşe Hanımdır. Karagümrük’teki Cerrahî tekkesinin bitişiğinde bulunan bir evde dünyaya gelen Muzaffer Ozak’ın babası âlim bir kimseydi. 2. Abdülhamid devrinde Huzur Hocalığı yapmıştı.

  # vimeo.com/34722602 Uploaded 506 Plays 0 Comments
 2. Muzaffer Ozak Efendi Hazretleri Abide Şahsiyetler / http://www.mevlanakapisi.net/ Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

  # vimeo.com/42444879 Uploaded 205 Plays 0 Comments
 3. # vimeo.com/26837001 Uploaded 2,337 Plays 0 Comments

BELGESEL

www.muzafferozak.com

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.