သရုပ္ေဆာင္မ်ား - ေျပတီဦး, စိုးျမတ္သူဇာ, ေဖြးေဖြး,

ဒါရုိက္တာ -ဝိုင္း

ထုတ္ေဝသူ - Golden Virgo ဗီဒီယိုႏွင့္ရုပ္ရွင္ ထုတ္လုပ္ေရး

ဇာတ္ညြန္းေရးသူ - စိုးၾကီး

# vimeo.com/60360350 Uploaded

Follow

Myanmar Movie & Video Online Trailers

MyanmarDigital

Myanmar Movie & Video Online Trailers

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Browse This Channel

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.