1. Film podsumowuje realizacje projektu "Model biznesowy budowy i rozwoju firm SPIN OFF" realizowanego od 2011 do 2013 roku przez Collegium Mazovia, uwzględniającego zasadę równości szans na rynku pracy.

    Collegium Mazovia składa podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie filmu, w realizację projektu oraz szczególnie uczestnikom szkoleń, dzięki którym praca trenerów i personelu projektu była twórczą przygodą.

    # vimeo.com/60687046 Uploaded 344 Plays 0 Comments
  2. Wirtualny Spin Inkubator (spinkubator) jest platformą łączącą funkcje zdalnego kształcenia, bazy wiedzy oraz portalu społecznościowego, gdzie można prowadzić dyskusje na temat przedsiębiorczości akademickiej. Po zakończeniu realizacji Projektu będzie dostępny dla dla wszystkich internautów (obecnie tylko dla uczestników szkoleń). Platforma zawiera blok informacyjny, gdzie publikowane są ważne wiadomości gospodarcze, interesujące artykuły oraz wywiady związane tematycznie z przedsiębiorczością, innowacyjną gospodarką oraz rynkiem pracy. W tej części portal będzie służył upowszechnianiu celów projektu i zasady równości szans płci.

    # vimeo.com/62935557 Uploaded 143 Plays 0 Comments

spin off

Collegium Mazovia

Model biznesowy budowy i rozwoju firm spin off

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.