[CA]
*Anàlisi d'Àudio:
amb Max/MSP/Jitter detectem la freqüència, durada i volum de cada nota que surt de la trompeta, passem aquesta informació per OSC (Open Sound Control) a Processing que dibuixa les bombolles segons aquests mateixos paràmetres (freqüència/color, durada/tamany, volum/transparència)
. Max object: Pitch~ de Tristan Jehan
. Processing: llibreria Fisica de Ricard Marxer

*Captura de Moviment:
amb la visió infraroja de la Kinect i un punt reflectant a la sortida de la campana de la trompeta, visualitzem i seguim per tota l'escena el punt des d'on sortiran les bombolles.
. Max objects: CV.jit de Jean-Marc Pelletier)

[ES]
*Análisis de Audio:
con Max/MSP/Jitter detectamos la frecuencia, duración y volumen de cada nota que sale de la trompeta, pasamos esta información por OSC (Open Sound Control) a Processing que dibuja las burbujas según estos mismos parámetros (frecuencia/color, duración/tamaño , volumen/transparencia)
. Max object: Pitch~ de Tristan Jehan
. Processing: librería Física de Ricard Marxer

*Captura de Movimiento:
con la visión infrarroja de la Kinect y un punto reflectante a la salida de la campana de la trompeta, visualizamos y seguimos por toda la escena el punto desde donde saldrán las burbujas.
. Max objects: CV.jit de Jean-Marc Pelletier)

[EN]
*Audio analysis:
with Max/ MSP/Jitter detect frequency, duration and volume of each note that comes from the trumpet, pass this information to OSC (Open Sound Control) to Processing that draws on the bubbles as these same parameters (frequency/color, time/size , volume/transparency)
. Max object: Pitch~ by Tristan Jehan
. Processing: Fisica library by Ricardo Marx

*Motion Capture:
with Kinect's infrared vision and a point reflecting at the end of the trumpet's bell, visualize and follow to the whole scene the point where the bubbles come out.
. Max objects: CV.jit by Jean-Marc Pelletier)

# vimeo.com/21065882 Uploaded 3,355 Plays / / 3 Comments Watch in Couch Mode

CeeYaa_PERFORMANCE

CeeYaa Plus

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels