1. The researcher's view of a geodetic GNSS research project on Livingston Island, Antarctica, performed at the Bulgarian Antarctic Station "St. Kliment Ohridski" during the 21th Bulgarian Antarctic Expedition 2012/2013. A video essay of science, travel, poetry and music.

  The project had three main objectives:

  - Evaluation of the 24th Solar Maximum and the ionosphere effect on GNSS signals in Polar regions;
  - Geodynamic tectonic model verification for the South Shetland Islands;
  - Glacier melting investigations - mapping and 3D modeling.

  The research was funded by the national "Science and Business" project BG051РО001/3.3-05, supported by the European Social Fund. Data collection and cinematography performed by Assist. Prof. Asparuh Kamburov from the University of Mining and Geology, with the support of the Association of Polar Early Career Scientists (APECS) Bulgaria.

  * * * * * * * * * * * *
  ГНСС измервания в Антарктида

  Кратък филм за геодезически изследвания на о-в Ливингстън, Антарктида, извършени с помощта на Глобални навигационни спътникови системи (ГНСС) в рамките на 21-вата българска полярна експедиция, в периода 10 декември 2012 - 10 януари 2013.

  Изследванията имат три основни цели:

  - Изследване на йоносферата и влиянието ѝ върху спътниковите сигнали в условия на слънчев максимум;
  - Определяне на геодинамични ефекти на тектониката в района на Южните Шетландски о-ви;
  - Мониторинг на топене на ледници на о-в Ливингстън и създаване на 3-Д модели на изчезнали такива.

  Филмът е реализиран по проект БГ051РО001/3.3-05 „Наука и бизнес”, съфинансиран със средства от Европейския социален фонд. Измерванията, заснемането им и монтажът на филма са извършени от д-р Аспарух Камбуров от МГУ "Св. Иван Рилски".

  # vimeo.com/63822539 Uploaded 1,267 Plays 0 Comments
 2. Кратък филм, описващ извършеното за първи път в България тримерно лазерно сканиране на пещерна структура - Тронната зала на пещерата Духлата до с. Боснек, Пернишко. Проектът е осъществен с помощта на експерти от Българска геоинформационна компания ООД, Клуб "Екстрем", Природен парк "Витоша" и други.

  # vimeo.com/62951242 Uploaded 112 Plays 0 Comments

Asparuh Kamburov

Asparuh Kamburov

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.