1. Het Nieuwe Telen (HNT) staat voor een energiezuinige teeltwijze met een optimale productie. Deze nieuwe aanpak stelt het gewas centraal en vermijdt onnodig verbruik van fossiele brandstoffen. Met de nieuwe teeltstrategie is een energiebesparing van 30% of meer ten opzichte van de gangbare teelt mogelijk. Bovendien zijn de productkwaliteit en het teeltresultaat vaak beter dankzij een optimaal kasklimaat.

  # vimeo.com/64129820 Uploaded 171 Plays 0 Comments
 2. Op energiegebied presteert de glastuinbouwsector al twintig jaar goed. De behaalde resultaten zijn niet vanzelf tot stand gekomen, maar via een goede coördinatie en geld van de overheid en de sector. Het programma Kas als Energiebron heeft veel van de innovaties in gang gezet die de tuinbouw hebben geholpen.

  Om klimaatneutraal te produceren, ligt er nog een forse uitdaging voor de sector. Wil de glastuinbouw dat werkelijk realiseren, dan zijn ook in de toekomst coördinatie, kennisontwikkeling en -uitwisseling en investeringen nodig.

  # vimeo.com/64133353 Uploaded 755 Plays 0 Comments
 3. Op het Energiek2020 Event vertellen telers over hun ervaringen met nieuwe energiebesparingsmethoden. Tijdens verschillende rondleidingen is er uitgebreid gelegenheid om kennis te nemen van alle innovaties die het onderzoek en het tuinbouwbedrijfsleven ontwikkelen om de teelt verder te optimaliseren en het gebruik van fossiele energie verder terug te dringen.

  Zie energiek2020.nu/gas-electra-subsidie-nieuws/detail/energiek2020-event-op-zoek-naar-eenvoudiger-maatregelen/ voor meer informatie.

  # vimeo.com/65000602 Uploaded 83 Plays 0 Comments
 4. The greenhouse horticulture sector has been actively involved in energy saving programmes ever since it was faced with a sharp increase in energy prices in 1980. This led, among other things, to the Kas als Energiebron (the greenhouse as a source of energy) programme which was set up five years ago by and for entrepreneurs. The programme supports not only scientific research, practical research and feasibility studies, but also field-tested pilot projects

  # vimeo.com/108331838 Uploaded 376 Plays 0 Comments
 5. Komkommerteler Joost Matijsen uit Etten-Leur vertelt over de grote plafondventilator

  # vimeo.com/120405832 Uploaded 81 Plays 0 Comments

Kas als Energiebron

Kas als Energiebron Plus

De glastuinbouwsector heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn. Het Productschap Tuinbouw (PT), het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en LTO Glaskracht werken…


+ More

De glastuinbouwsector heeft de ambitie dat vanaf 2020 de teelt in nieuwe kassen klimaatneutraal en economisch rendabel zal zijn. Het Productschap Tuinbouw (PT), het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en LTO Glaskracht werken samen in het programma Kas als Energiebron om deze ambitie waar te maken. De sector en de overheid hebben in het convenant Schone en Zuinige Agrosectoren een aantal afspraken gemaakt over de energiedoelen voor de glastuinbouw. Deze doelen zijn in het programma Kas als Energiebron opgenomen.

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.