1. เยี่ยมชมการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของแร่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ลอนดอน อธิบายเปรียบเทียบสีผง ความแข็ง ความโปร่งแสง ความเป็นแม่เหล็ก และความถ่วงจำเพาะของแร่ ด้วยกลไกต่อเนื่องที่น่าสนใจ - GeoThai.net

    # vimeo.com/44530635 Uploaded 94 Plays 0 Comments
  2. ประกอบบทความแนะแนววิชาชีพนักธรณีวิทยาของ GeoThai.net

    # vimeo.com/42349148 Uploaded 8,645 Plays 0 Comments
  3. # vimeo.com/42348975 Uploaded 2,921 Plays 0 Comments
  4. ประกอบบทความแนะแนววิชาชีพนักธรณีวิทยาของ GeoThai.net

    # vimeo.com/42348974 Uploaded 1,097 Plays 0 Comments
  5. # vimeo.com/42348973 Uploaded 490 Plays 0 Comments

GeoThai Studio

GeoThai.net

Channel of GeoThai.net

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.