1. Uploaded
  2. Uploaded
  3. Uploaded
  4. Uploaded
  5. Uploaded

מכללה למנהל - מיקרו כלכלה - נושא 2

knowledge2people PRO

תורת היצרן
ניתוח פונקציית ייצור
ערך תפוקה שולית
תחרות משוכללת
תורת הוצאות
החלטות יצרן בתחרות משוכללת
פונקציית היצע
בניית עקומת היצע מצרפי

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.