1. Uploaded
  2. Uploaded
  3. Uploaded
  4. Uploaded
  5. Uploaded

מכללה למנהל - מיקרו כלכלה - נושא 3

knowledge2people PRO

פונקציית הביקוש
גמישות
שווי משקל
שינויים בשיווי משקל
שווקים חלקיים
שווי משקל עם סחר חוץ

Browse This Channel

Shout Box

Heads up: the shoutbox will be retiring soon. It’s tired of working, and can’t wait to relax. You can still send a message to the channel owner, though!

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels.